ภาพยาปีงบ 2562

รูปภาพยาตามกรอบบัญชียาโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

  • ภาพในเว็บไซต์นี้ นำมาจากภาพที่ผู้จำหน่ายเสนอข้อมูลมาที่สสจ.ลำปาง  เนื่องในการสืบราคายาประจำปี ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2561
  • อาจมีภาพไม่ครบทุกรายการ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการส่งข้อมูลจากผู้จำหน่าย
  • การจัดกลุ่มภาพ มี 5 กลุ่ม เป็นยาแผนปััจจุบัน 4 กลุ่ม แบ่งตามรูปแบบยา ส่วนกลุ่มที่ 5 เป็นยาจากสมุนไพร ที่มียาทุกรูปแบบรวมกัน
  • การจัดลำดับภาพ มีการเรียงตามชื่อสามัญทางยา ซึ่งผู้ค้นภาพจำเป็นต้องทราบชื่อสามัญของยาก่อน จึงจะสามารถค้นหาภาพที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

วิธีใช้ : คลิกเลือกอักษรตัวแรกของชื่อสามัญทางยา

ยาเม็ด

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ยาน้ำ/ยาผงแห้ง/ยาน้ำแขวนตะกอน

A – H I – V

ยาฉีด

A – C D E – I M – P R – W

ยาใช้ภายนอก

A – H I – Z

ยาจากสมุนไพร  คลิกที่นี่

ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม ยาขมิ้นชัน ยาขิง ยาขี้ผึ้งไพล
ยาจันทน์ลีลา ยาชุมเห็ดเทศ ยาตรีผลา ยาธรณีสันฑะฆาต
ยาธาตุบรรจบ ยาเบญจกูล ยาประคบ ยาประสะกานพลู
ยาประสะไพล ยาประสะมะแว้ง ยาปราบชมพูทวีป ยาปลูกไฟธาตุ
ยาผสมเถาวัลย์เปรียง ยาผสมเพชรสังฆาต ยาพญายอ ยาพริก
ยาไพล ยาฟ้าทะลายโจร ยามะขามแขก ยามะระขี้นก
ยามันทธาตุ ยารางจืด ยาว่านหางจระเข้ ยาสหัศธารา
ยาหญ้าดอกขาว ยาหญ้าหนวดแมว ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมเทพจิตร
ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทจักร์ ยาห้าราก ยาอํามฤควาที