รพ.แม่เมาะ

บัญชียารพ.แม่เมาะ ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 2 พ.ย. 2561

วิธีค้นชื่อยาอย่างเร็ว Computer : กดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม F  , Android Phone : กดปุ่มสามจุดที่มุมขวาบน  เลือก “ค้นหาในเว็บ” จากนั้นพิมพ์ชื่อยา

1 ACARBOSE 50 mg TAB.
2 ACETYLCYSTEINE 100 mg/ml INJ.
3 ACYCLOVIR 200 mg TAB.
4 ADENOSINE 3 mg/ ml INJ.
5 Adrenaline (EPINEPHRINE HCl ) 1 mg/ml INJ.
6 Al(OH)+ MG(OH) 750/300  Susp.
7 ALBENDAZOLE 200 mg TAB.
8 ALBENDAZOLE 100 mg/5ml SUSP.
9 ALCOHOL 95 % SOL.
10 ALCOHOL 70 % SOL.
11 ALFUZOSIN 10 MG TAB.
12 ALLOPURINOL 100 mg TAB.
13 ALPRAZOLAM 0.5 mg TAB.
14 AMIODARONE HCl 150 mg/3 ml INJ.
15 AMIROLIDE+HCTZ 5mg+50 mg TAB.
16 AMITRIPTYLINE 10 mg TAB.
17 AMITRIPTYLINE 25 mg TAB.
18 AMLODIPINE BESYLATE 5 mg TAB.
19 AMLODIPINE BESYLATE 10 mg TAB.
20 AMMON CARB  PAED. SYR.
21 AMMONIA 3%w/v,1.2%w/v SPIRIT
22 AMOXYCILLIN 500 mg CAP.
23 AMOXYCILLIN 125 mg/5 ml SYR.
24 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID 625 mg TAB.
25 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID 400+57 mg SYR.
26 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID 1,000+200mg INJ.
27 AMPHOTERICIN-B 50 mg INJ.
28 AMPICILLIN SODIUM 1 g INJ.
29 ANTIRABIES IMMUNOGLOBULIN,EQUINE 1000IU/5ML INJ.
30 ANTIVENOM SERA  งูจงอาง INJ.
31 ANTIVENOM SERA  งูแมวเซา INJ.
32 ANTIVENOM SERA งูกะปะ INJ.
33 ANTIVENOM SERA งูเขียวหางไหม้ INJ.
34 ANTIVENOM SERA งูสามเหลี่ยม INJ.
35 ANTIVENOM SERA งูเห่า INJ.
36 ASPIRIN  enteric coated 81  mg TAB.
37 ASPIRIN CHEWABLE 325 mg TAB.
38 ATENOLOL 25 mg TAB.
39 ATENOLOL 50 mg TAB.
40 ATORVATATIN 40 mg TAB.
41 ATROPINE SULFATE 0.6 mg/ml INJ.
42 AZITHROMYCIN 250 mg TAB.
43 BACLOFEN 10 mg TAB.
44 BENZATHINE PENICILLIN G 1.2 MU INJ.
45 BENZTROPINE MESYLATE (COGENTIN) 1 mg/ml INJ.
46 BENZYL BENZOATE 25 % EXT. LOT.
47 BETAHISTINE  MESILATE 12 mg TAB.
48 BETAMETHASONE VALERATE 0.1%w/w CR.
49 BISACODYL 5 mg TAB.
50 BROMOCRIPTINE MESILATE 2.5 mg TAB.
51 BROMPHEN.+PHENYLEPHRINE 4+10 mg TAB.
52 BROMPHEN.+PHENYLEPHRINE 2+5 mg SYR.
53 BUDESONIDE 200 mcg MDI
54 BUDESONIDE+FORMOTEROL 160+4.5 mg TERBUHALER
55 CALAMINE EXT. LOT.
56 CALCIUM  GLUCONATE 10 % W/V INJ.
57 CALCIUM CARBONATE 600 mg TAB.
58 CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE PWD.
59 CAPTOPRIL 25 mg TAB.
60 CARBAMAZEPINE 200 mg TAB.
61 CARVEDILOL  12.5 mg TAB.
62 CEFALEXIN 500 mg CAP.
63 CEFAZOLIN SODIUM 1 g INJ.
64 CEFIXIME 100 mg TAB.
65 CEFTRIAXONE  IV (No SW) 1 g INJ.
66 CHARCOAL, ACTIVATED 5g PWD.
67 CHLORAMPHENICOL EAR DROP 1 % SOL.
68 CHLORAMPHENICOL EYE DROP 0.5 % SOL.
69 CHLORDIAZEPOXIDE 10 mg TAB.
70 CHLORHEXIDINE 4 % SC.SOL.
71 CHLOROQUINE PHOSPHATE 250  mg Base TAB.
72 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4 mg TAB.
73 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2mg/5 ml SYR.
74 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10 mg/ml INJ.
75 CHLORPROMAZINE 25 mg TAB.
76 CLINDAMYCIN 150 mg CAP.
77 CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% CR.
78 CLONAZEPAM 0.5 mg TAB.
79 CLONAZEPAM 2 mg TAB.
80 CLOTRIMAZOLE 1 % CR.
81 CLOTRIMAZOLE  VAGINAL 100 mg EXT. TAB.
82 CLOTRIMAZOLE EAR DROP 1 % SOL.
83 CLOTRIMAZOLE TROCHE 10 mg TAB.
84 CLOXACILLIN SODIUM 1 g INJ.
85 CLOZAPINE 100 mg TAB.
86 CLOZAPINE 25 mg TAB.
87 COAL TAR (shp) SHP.
88 COLCHICINE (เดิม 100) 0.6 mg TAB.
89 CONJUGATED ESTROGEN 0.625 mg TAB.
90 CO-TRIMOXAZOLE 400+80 mg TAB.
91 CO-TRIMOXAZOLE 200+40 mg/5 ml SUSP.
92 CYPROHEPTADINE 4 mg TAB.
93 D-10-S 1000 ML LVP
94 D-10-W 1000 ml LVP
95 D-5-S 1000 ml LVP
96 D-5-S/2 1000 ml LVP
97 D-5-S/3 500 ml LVP
98 D-5-S/5 500 ML LVP
99 D-5-W 100 ML LVP
100 D-5-W 500 ML LVP
101 D-5-W 1000 ML LVP
102 DAPSONE 100 mg TAB.
103 Deferoxamine(Desferal) 500mcg INJ.
104 DEXAMETHASONE 4 mg/ml INJ.
105 DEXAMETHASONE 0.5 MG TAB.
106 DEX-OPH สูตร 0.1+0.5+0.03% SOL.
107 DEXTRAN 40 IN NSS 10% LVP
108 DEXTROMETHOPHAN HBr 15 mg TAB.
109 DIAZEPAM 2 mg TAB.
110 DIAZEPAM 5 mg TAB.
111 DIAZEPAM 10 mg/2ml INJ.
112 DICLOFENAC 25 mg TAB.
113 DICLOFENAC SODIUM 75 mg/3 ml INJ.
114 DICLOXACILLIN SODIUM 250 mg CAP.
115 DICLOXACILLIN SODIUM 62.5 mg/5 ml SYR.
116 DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE 300 mg TAB.
117 DIGOXIN 0.25 mg TAB.
118 DIGOXIN 0.25 mg/ml INJ.
119 DILTIAZEM 120mg TAB
120 DIMENHYDRINATE 50 mg TAB.
121 DIMENHYDRINATE 50 mg/ml INJ.
122 DIPOTASSIUM CLORAZEPATE 5 mg TAB
123 DOMPERIDONE MALEATE 10 mg TAB.
124 DOMPERIDONE MALEATE 5 mg/5 ml SUSP.
125 DOPAMINE HCl 250mg/10 ml INJ.
126 DOXAZOSIN 4 mg TAB.
127 DOXYCYCLINE HCl 100 mg TAB
128 ENALAPRIL MALEATE 5 mg TAB.
129 ERGOTAMINE TARTRATE+CAFFEINE 1+100mg TAB.
130 ERYTHROMYCIN ESTOLATE 125mg/5ml SYR.
131 EZETIMIBE 10 MG TAB.
132 FENOFIBRATE MICRONIZED 200 mg TAB.
133 FERROUS FUMARATE 200 mg TAB
134 FERROUS FUMARATE 45mg/0.6ml SYR. DROP
135 FINASTERIDE 5 mg TAB
136 FLU VACCINE INJ.
137 FLUCONAZOLE 200 mg TAB
138 FLUOXETINE 20 mg TAB
139 FLUPENTIXOL 40mg/ml INJ
140 FLUPENTIXOL+MELITRACEN (Deanxit) 0.5+10 mg TAB.
141 FLUPHENAZINE 25mg/ml INJ
142 FLUVOXAMINE 100 mg TAB
143 FOLIC ACID 5 mg TAB.
144 FORMALDEHYDE 38 % SOL.
145 FUROSEMIDE 40 mg TAB.
146 FUROSEMIDE 500 mg TAB.
147 FUROSEMIDE 20 mg INJ.
148 FUROSEMIDE HIGH DOSE 250 mg/25ml INJ.
149 GABAPENTIN 100 mg TAB.
150 GABAPENTIN 300 mg TAB.
151 GEMFIBROZIL 600 mg TAB.
152 GENTAMYCIN SULFATE 40 mg/ml INJ.
153 GLIPIZIDE 5 mg TAB.
154 GLUCOSE 50% INJ.
155 GLYCERIN 12% SOL.
156 GLYCERIN RECTAL SUPPOSITORY 91 mg SUPPO
157 GLYCERYL  GUIACOLATE 100 mg TAB.
158 GLYCERYL GUAICOLATE+CODEINE 100+10 mg TAB.
159 HALOPERIDOL 2 mg TAB.
160 HALOPERIDOL 5 mg TAB.
161 HALOPERIDOL 0.5 mg TAB.
162 HALOPERIDOL 5 mg/ml INJ.
163 HALOPERIDOL 2mg/ml Syr. Drop
164 HALOPERIDOL DECANOATE 50 mg/ml INJ.
165 HEPATITIS B VACCINE rDNA 20 mcg/1 ml INJ.
166 HISTA-OPH สูตร 0.05+0.04 SOL.
167 HYDRALAZINE 20 mg INJ.
168 HYDRALAZINE HCl 25 mg TAB.
169 HYDRALAZINE HCl 10 mg TAB.
170 HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg TAB.
171 HYDROCORTISONE 100 mg/2 ml INJ.
172 Hydrocortisone acetate+Zincoxcide+Benzocaine  7.5+250+40 mg SUPPO.
173 HYDROGEN PEROXIDE 20 Volume SOL.
174 HYDROXYCHLOROQUINE 200 mg TAB.
175 HYDROXYUREA 500 MG TAB.
176 HYDROXYZINE  HCl 10 mg TAB.
177 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10 mg TAB.
178 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 5 mg/5 ml LIQ.
179 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20 mg/ml INJ.
180 IBUPROFEN 400 mg TAB.
181 IBUPROFEN 100 mg/5 ml SUSP.
182 IMIPRAMINE 25 mg TAB.
183 INDOMETHACIN 25 mg TAB.
184 INSULIN,MIXTARD 30 HM 100IU/ml INJ.
185 INSULIN,MIXTARD 30 HM 100IU/ml INJ.
186 INSULIN,NPH 100IU/ml INJ.
187 INSULIN,NPH 100IU/ml INJ.
188 INSULIN,REGULAR 100IU/ml INJ.
189 Iodine+folic acid+iron(Triferdine) 0.15+0.4+60.81 mg. TAB.
190 IPRATOPIUM BROMIDE +  FENOTEROL 0.02 mg+0.05mg/dose MDI
191 IPRATOPIUM BROMIDE +  FENOTEROL 0.5mg+1.25mg SOL.
192 ISOSORBIDE DINITRATE 10 mg TAB.
193 ISOSORBIDE DINITRATE 5 mg SL TAB.
194 ISOSORBIDE MONONITRATE 60 mg TAB.
195 ITRACONAZOLE 100 mg TAB.
196 Lactated  ringer’s sol 1000 ml LVP
197 LACTULOSE SYR
198 LAMIVUDINE 100 mg TAB.
199 LAMIVUDINE 150mg TAB.
200 LAMOTRIGINE 50 mg TAB.
201 LERCANIDIPINE 20 MG TAB.
202 LEVETIRACETAM 500 MG TAB.
203 LEVODOPA+ BENSEAZIDE 200/50 TAB.
204 LEVODOPA+ BENSEAZIDE 100+25 TAB.
205 LEVODOPA+CARBIDOPA (SINEMET) 100/25 mg TAB.
206 Levonorgestrel + ethinyl estradiol 150 mcg+30 mcg TAB.
207 LEVONORGESTREL IMPLANT(NORPLANT) 75 mg. pouch
208 LEVOTHYROXINE SODIUM ( l-FORM) 100 mcg TAB.
209 LIDOCAINE HCl 1 % INJ.
210 LIDOCAINE HCl 2 % INJ.
211 LIDOCAINE HCl 2% JELLY
212 LIDOCAINE VISCOUS 2 % SOL.
213 LIDOCAINE WITH ADRENALINE 1 % INJ.
214 LIDOCAINE WITH ADRENALINE 2 % INJ.
215 LITHIUM CARBONATE 300 mg TAB.
216 LORATADINE 10 mg TAB.
217 LORAZEPAM 0.5 mg TAB.
218 LOSARTAN POTASSIUM 50 mg TAB.
219 M.CARMINATIVE MIXT.
220 M.TUSSIS, BROWN MIXTURE MIXT.
221 MAGNESIUM SULFATE 10 % INJ.
222 MAGNESIUM SULFATE 50 % INJ.
223 MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 150mg/3ml INJ.
224 MEFENAMIC ACID 250 mg TAB
225 METFORMIN 500 mg TAB.
226 METHIMAZOLE 5 mg TAB.
227 METHOTREXATE 2.5 mg TAB.
228 METHYL SALICYLATE COMPOUND 25 % CR.
229 METHYLDOPA 250 mg TAB.
230 METHYLERGOMETRINE MALEATE 0.2 mg/ml INJ.
231 METOCLOPRAMIDE 10 mg TAB.
232 METOCLOPRAMIDE 10 mg INJ.
233 METOPROLOL 100mg TAB.
234 METRONIDAZOLE 200 mg TAB.
235 METRONIDAZOLE 0.5%W/V INJ.
236 MIANSERIN 30 mg TAB.
237 MILK  OF  MAGNESIA SUSP.
238 MISOPROSTOL(CYTOTEC) 200 mcg TAB
239 MORPHINE SULFATE 10 MG TAB.
240 MORPHINE SULFATE 10mg/5ml SYR
241 MORPHINE SULFATE 10 mg/ml INJ.
242 MULTIVITAMIN สูตรบัญชียาหลัก TAB.
243 MULTIVITAMIN SYR.
244 NALOXONE HCl 0.4 mg/ml INJ.
245 NICLOSAMIDE 500 mg TAB.
246 NICOTINIC ACID 50 mg TAB.
247 NOREPINEPHRINE 4mg/4 ml INJ.
248 NORETHISTERONE 5 mg TAB.
249 NORFLOXACIN 200 mg TAB.
250 NORTRIPTYLINE HCl 10 mg TAB
251 NORTRIPTYLINE HCl 25 mg TAB
252 NSS 0.9% LVP
253 NSS 0.9% LVP
254 NSS 3% LVP
255 NYSTATIN 100,000units/ml SUSP.
256 OFLOXACIN 200 mg TAB.
257 OLIVE   OIL 50% SOL.
258 OMEPRAZOLE 20 mg TAB.
259 OMEPRAZOLE 40 mg INJ.
260 ORAL REHYDRATION SALTS 5.5g PWD.
261 ORAL REHYDRATION SALTS 3.3g PWD.
262 OSELTAMIVIR 75 mg TAB.
263 OSELTAMIVIR 45 mg TAB.
264 OSELTAMIVIR 30 mg TAB.
265 OXYTETRACYCLINE EYE OINT EYE OINT
266 OXYTOCIN 10 IU/ml INJ.
267 PARACETAMOL 325 mg Tab.
268 PARACETAMOL 500 mg TAB.
269 PARACETAMOL 120 mg/5 ml SYR.
270 PARACETAMOL 250 mg suppo.
271 PARACETAMOL+CODEINE 300+15 mg TAB.
272 PENICILLIN  G  SODIUM 5 MU INJ.
273 PERPHENAZINE 4 mg TAB.
274 PETHIDINE HCl 50 mg/ml INJ.
275 PHENOBARBITAL 30 mg TAB.
276 PHENOBARBITAL 60 mg TAB.
277 PHENYTOIN BASE Prompt Release 50 mg TAB.(chew)
278 PHENYTOIN SODIUM 50 mg/ml INJ.
279 PHENYTOIN SODIUM Extended Release 100 mg TAB.
280 PIOGLITAZONE 15 mg TAB.
281 PIOGLITAZONE 15 mg TAB.
282 PIROXICAM 10 mg TAB.
283 PODOPHYLLIN 25% PAINT
284 Polymyxin B + Neomycin   + Gramicidin (Polyoph) 1.75+5000+0.025 SOL.
285 POTASSIUM CHLORIDE 500mg/5ml ELIXIR
286 POTASSIUM CHLORIDE 20mEq INJ.
287 POTASSIUM CITRATE ELIXIR
288 POVIDONE IODINE 10 % SOL.
289 PRALIDOXIME CHLORIDE(2-PAM) 1 g INJ.
290 PRAZIQUANTEL 600 mg TAB.
291 PRAZOSIN 2 mg TAB.
292 PREDNISOLONE 5 mg TAB.
293 PREDNISOLONE CR.
294 PRIMAQUINE PHOSPHATE 15 mg TAB.
295 PROPRANOLOL HCL 10 mg TAB.
296 PROPRANOLOL HCL 40 mg TAB.
297 PROPYLTHIOURACIL 50  mg TAB.
298 PYRIMETHAMINE 25 mg TAB.
299 QUININE SULFATE 300 mg TAB.
300 QUININE SULFATE 300 mg/ml INJ.
301 RABIES VACCINE 2.5IU INJ.
302 RANITIDINE 50 mg/2ml INJ.
303 RANITIDINE 150 mg TAB.
304 RISPERIDONE 2mg TAB
305 ROXITHROMYCIN 150 mg TAB.
306 SALBUTAMOL 100 mcg MDI
307 SALBUTAMOL SULFATE 2 mg/5 ml SYR.
308 SALBUTAMOL SULFATE 2 mg TAB.
309 SALBUTAMOL SULFATE 0.5 % SOL.
310 Salmeterol+Fluticason 250+50 mcg DPI
311 SERTRALINE 50 mg TAB.
312 SIMETHICONE 80 mg TAB.
313 SIMETHICONE 40mg/0.6ml DROP
314 SIMVASTATIN 10 mg TAB.
315 SIMVASTATIN 20 mg TAB.
316 SODIUM BICARBONATE 300 mg TAB.
317 SODIUM BICARBONATE SYR.
318 SODIUM BICARBONATE 7.5 % INJ.
319 Sodium chloride 0.9 % for irrigation 0.9 % SOL.
320 Sodium Phosphate Sodium Biphosphate 19 g+Sodium Phosphate  7g/118 ml ENEMA
321 SODIUM VALPROATE 200 MG TAB.
322 SODIUM VALPROATE 200 mg/ml SYR.
323 SODIUM VALPROATE CHRONO 500 mg TAB.
324 SPIRONOLACTONE 100 mg TAB.
325 SPIRONOLACTONE 25 mg TAB.
326 STERILE   WATER  FOR  INJ. 10 ml INJ.
327 STREPTOKINASE 1.5 MU INJ.
328 SULFADIAZINE 500 mg TAB.
329 Sulfadiazine silver 1 % CR.
330 SULFASALAZINE 500 mg TAB.
331 Td VACCINE 0.5ml INJ.
332 TENOFOVIR 300 MG TAB.
333 TERBUTALINE 2.5 mg INJ.
334 TETRACAINE 0.5% OPTHALMIC SOL 0.5% SOL.
335 THEOPHYLLINE 200 mg SR TAB.
336 THIORIDAZINE HCl 50 mg TAB.
337 TOLPERISONE 50 mg TAB.
338 TRAMADOL HCl 50 mg TAB.
339 TRAMADOL HCl 100mg/2ml INJ.
340 TRAZODONE HCl 50 mg TAB.
341 TRIAMCINOLONE 0.1 % CR.
342 TRIAMCINOLONE 0.02 % CR.
343 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 10 mg/ml INJ.
344 TRIAMCINOLONE IN ORAL BASE 0.1 % GEL
345 TRIFLUOPERAZINE (STELAZINE) 5 mg TAB.
346 TRIHEXYPHENIDYL HCl (BENZHEXOL) 2 mg TAB.
347 VERAPAMIL HCl 40 mg TAB.
348 VIT B 1-6-12 TAB.
349 VIT B COMPLEX TAB.
350 VIT B COMPLEX INJ.
351 VIT K1 (PHYTOMENADIONE) 10 mg INJ.
352 VIT K1 (PHYTOMENADIONE) 1 mg INJ.
353 VITAMIN B 1 100 mg TAB.
354 VITAMIN B12 100 MG TAB.
355 VITAMIN B6 100mg TAB
356 VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 100 mg TAB.
357 VITAMIN D2 (ERGOCALCIFEROL) 20,000 IU TAB
358 VOLUVEN (Hydroxyethyl starch in sodium chloride) 6% INJ.
359 Warfarin 1 mg TAB
360 Warfarin 2 mg TAB
361 Warfarin 3 mg TAB
362 Warfarin 5 mg TAB
363 WHITE VASELINE EXT. OINT
364 WHITFIELD’S OINT.
365 ขมิ้นชัน 500 mg TAB
366 ครีมไพล 25g Cream
367 ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 20% น้ำ
368 ยาจันทน์ลีลา 500 mg. TAB
369 ยาธาตุบรรจบ 500 mg. TAB
370 ยาประสะไพล 500 mg. TAB
371 ยาผสมเถาวัลย์เปรียง 500 mg. TAB
372 ยาผสมเพชรสังฆาต 500 mg TAB
373 ยาพญายอ 17.5%w/w Cream
374 ยาฟ้าทะลายโจร 500 mg. TAB
375 ยามะขามแขก 400 mg Tab.
376 ยารางจืด 3 g ชาชง
377 ยาสหัศธารา 500 mg. TAB
378 ยาหญ้าดอกขาว 2 g ชาชง
379 ยาหญ้าหนวดแมว 3 g ชาชง
380 ยาหอมนวโกฐ 200 mg. TAB
381 ยาห้าราก 500 mg. TAB
382 ยาอมมะแว้ง 200g Tab.