รพ.แม่ทะ

บัญชียารพ.แม่ทะ ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 2 พ.ย. 2561

วิธีค้นชื่อยาอย่างเร็ว Computer : กดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม F  , Android Phone : กดปุ่มสามจุดที่มุมขวาบน  เลือก “ค้นหาในเว็บ” จากนั้นพิมพ์ชื่อยา

1 0.9% NSS 100 ml LVP
2 0.9% NSS 1000 ml LVP
3 ACETYLCYSTEINE (รับเข้า กค.60) 100 mg/ml INJ.
4 ACYCLOVIR 200 mg TAB.
5 ADENOSINE 3 mg/ ml INJ.
6 ALBENDAZOLE 200 mg TAB.
7 ALBENDAZOLE 100 mg/5ml SUSP.
8 ALCOHOL 95 % SOL.
9 ALCOHOL (ETHYL) 70 % SOL.
10 ALFUCALCIDOL 0.25 mcq TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
11 ALFUZOSIN extended 10 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
12 ALLOPURINOL 100 mg TAB.
13 ALPRAZOLAM 0.5 mg TAB.
14 Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simethicone SUSP
15 AMIODARONE HCl 150 mg/3 ml INJ.
16 AMIROLIDE+HCTZ 5+50 mg TAB.
17 AMITRIPTYLINE 10 mg TAB.
18 AMITRIPTYLINE 25 mg TAB.
19 AMLODIPINE 5mg TAB.
20 AMLODIPINE (รับเข้า กค.60) 10mg TAB.
21 AMMON CARB  PAED.(ยาแก้ไอขับเสมหะสำหรับเด็ก) SYR.
22 AMMONIA SPIRIT
23 AMOBARBITAL+CHLORPROMAZINE(AMA) 25+50mg TAB.
24 AMOXYCILLIN 500 mg CAP.
25 AMOXYCILLIN 125 mg/5 ml SYR.
26 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID (รับเข้า กค.60) 400+57 mg/5ml SYR.
27 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID (รับเข้า กค.60) 1g+200 mg INJ.
28 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID (รับเข้า กย.58) 200+28 mg/5ml SYR.
29 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID (รับเข้ากรอบ 56) 625 mg TAB.
30 AMPHOTERICIN-B 50 mg INJ.
31 AMPICILLIN SODIUM 1 g INJ.
32 Antazoline HCl + Tetrahydrozoline HCl 0.05+0.04 ESOL.
33 Antivenom sera  งูกะปะ
34 Antivenom sera  งูเขียวหางไหม้
35 Antivenom sera  งูจงอาง
36 Antivenom sera  งูแมวเซา
37 Antivenom sera  งูสามเหลี่ยม
38 Antivenom sera  งูเห่า
39 ARTESUNATE 50 mg TAB.
40 ASPIRIN  (รับเข้า กค.60) 325 mg chew tab
41 ASPIRIN enteric coated 81 mg TAB.
42 ATENOLOL 50 mg TAB.
43 ATORVASTATIN  (รับเข้า กค.61) 40 mg TAB.
44 ATROPINE SULFATE 0.6 mg/ml INJ.
45 AZATHIOPRINE 50 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
46 AZITHROMYCIN 250 mg CAP Consult
47 AZT 100 mg TAB.
48 BACLOFEN  (รับเข้า กค.61) 10 mg TAB.
49 BASE CREAM CR. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
50 BENZATHINE BENZYL PEN G 1.2 MU INJ.
51 BENZOID   COMPOUND   TINCTURE
52 BENZTROPINE MESYLATE (COGENTIN) 1 mg/ml INJ.
53 BENZYL BENZOATE 25 % EXT. LOT.
54 BETAHISTINE MESILATE (รับเข้า กย.58) 12 mg TAB.
55 BETAMETHASONE VALERATE 0.1 % CR.
56 BISOPROLLOL FUMURATE 2.5 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
57 BROMOCRIPTINE 2.5 mg TAB.
58 BUDESONIDE  SUSP. 200 mcg MDI
59 CALAMINE EXT. LOT.
60 CALCIUM  GLUCONATE 10 % W/V INJ.
61 CALCIUM CARBONATE 600 mg TAB.
62 CALCIUM FOLINATE(folinic acid) 15 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
63 CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE PWD.
64 CAPTOPRIL 25 mg TAB.
65 CARBAMAZEPINE 200 mg TAB.
66 CARBAMZEPINE CR 200mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
67 CARVEDILOL 12.5 mg ยา Refer รพศ นอกบัญชี
68 CEFALEXIN 500 mg CAP.
69 CEFAZOLIN SODIUM 1 g INJ.
70 CEFIXIME 100 mg CAP.
71 CEFTAZIDIME 1 g Inj. Consult
72 CEFTAZIDIME 1 g Inj. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
73 CEFTRIAXONE  IV 1 g INJ.
74 CHARCOAL, ACTIVATED 5g PWD.
75 CHLORAMPHENICOL EAR DROP 1 % ESOL. ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
76 CHLORHEXIDINE OB CR ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
77 CHLORHEXIDINE SCRUB 4 % SOL.
78 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4 mg TAB.
79 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2.5 mg/5 ml SYR.
80 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10 mg/ml INJ.
81 CHLORPROMAZINE 25 mg TAB.
82 CILOSTAZOL 100 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
83 CIPROFLOXACIN 250 mg TAB Consult
84 CLINDAMYCIN 150 mg CAP.
85 CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% CR.
86 CLONAZEPAM 0.5 mg TAB.
87 CLONAZEPAM 2 mg TAB.
88 CLOPIDOGREL (ซื้อ) 75 mg TAB
89 CLOTRIMAZOLE 1 % CR.
90 CLOTRIMAZOLE  ear drop (รับเข้า กค.60) 1 % ear drop ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
91 CLOTRIMAZOLE  VAGINAL 100 mg EXT. TAB.
92 CLOTRIMAZOLE TROCHE(รับเข้า กย.58) 10 mg TAB. ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
93 CLOXACILLIN SODIUM 1 g INJ.
94 CLOZAPINE 25 mg TAB.
95 CLOZAPINE 100 mg TAB.
96 COLCHICINE 0.6 mg TAB.
97 CONJUGATED ESTROGEN 0.625 mg TAB.
98 COTRIMOXAZOLE Inj. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
99 CO-TRIMOXAZOLE 400+80 mg TAB.
100 CO-TRIMOXAZOLE 200+40 mg/5 ml SUSP.
101 CYPROHEPTADINE 4 mg TAB.
102 D-5-S 1000 ml LVP
103 D-5-S/2 1000 ml LVP
104 D-5-S/3 500 ml LVP
105 D-5-S/5 500 ML LVP
106 D-5-W 100 ML LVP
107 D-5-W 500 ML LVP
108 DAPSONE 100 mg TAB.
109 DESFEROXAMINE MESILATE 500 mcg INJ
110 DEXAMETHASONE 4 mg/ml INJ.
111 Dexamethasone + Neomycin 1+3.5 mg eye drop
112 DEXAMETHAZONE 4 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
113 DEXTRAN 40 IN NSS (รับเข้า กค.60) 500 ML LVP
114 DEXTROMETHORPHAN HBr 15 mg TAB.
115 DIAZEPAM 2 mg TAB.
116 DIAZEPAM 5 mg TAB.
117 DIAZEPAM 10 mg/2ml INJ.
118 DICLOFENAC 25 mg TAB.
119 DICLOFENAC SODIUM 75 mg/3 ml INJ.
120 DICLOXACILLIN SODIUM 250 mg CAP.
121 DICLOXACILLIN SODIUM 62.5 mg/5 ml SUSP.
122 DIETHYCARBAMAZINE (DEC)(รับเข้า กย.58) 300 mg TAB
123 DIGOXIN 0.25 mg TAB.
124 DIGOXIN 0.25 mg/ml INJ.
125 DILTIAZEM 120 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
126 DIMENHYDRINATE 50 mg TAB.
127 DIMENHYDRINATE 50 mg/ml INJ.
128 DIPOTASSIUM CLORAZEPATE 5 mg CAP.
129 DOMPERIDONE MALEATE 10 mg TAB.
130 DOMPERIDONE MALEATE 5 mg/5 ml SUSP.
131 DOPAMINE HCl 250mg/10 ml INF.
132 DOXAZOSIN 4 mg TAB.
133 DOXYCYCLINE HCl 100 mg CAP.
134 ENALAPRIL MALEATE 5 mg TAB.
135 ENALAPRIL MALEATE 20 mg TAB.
136 ENOXAPARIN 40 mg Inj. Consult
137 ENOXAPARIN 60 mg Inj. Consult
138 ENOXAPARIN 60 mg Inj. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
139 ENOXAPARIN 40 mg Inj. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
140 ENTACARPONE 200 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
141 EPINEPHRINE HCl (Adrenaline) 1 mg/ml INJ.
142 ERGOTAMINE TARTRATE+CAFFEINE 1+100mg TAB.
143 ERYTHROMYCIN ESTOLATE 125mg/5ml SYR.
144 ETHAMBUTOL 500 mg
145 ETHAMBUTOL (ซื้อ) 400 mg TAB
146 ETHYL CHLORIDE 100 ml SPRAY ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
147 FENOFIBRATE (รับเข้า กค.61) 200 mg
148 FERROUS FUMARATE 200 mg TAB
149 FERROUS FUMARATE DROP
150 FINASTERIDE 5 mg ยา Refer รพศ นอกบัญชี
151 FLUCONAZOLE 200 mg CAP.
152 FLUOPENTIXOL+MELITRACEN  (DEANXIT) 0.5+10mg TAB
153 FLUOXETINE 20 mg TAB
154 FLUPENTIXOL 40mg/ml INJ
155 FLUPHENAZINE 25mg/ml INJ
156 FOLIC ACID 5 mg TAB.
157 FORMALDEHYDE 38 % SOL.
158 FUROSEMIDE 40 mg TAB.
159 FUROSEMIDE 500 mg TAB.
160 FUROSEMIDE 20 mg/2 ml INJ.
161 FUROSEMIDE HIGH DOSE 250 mg/25 ml INJ.
162 GABAPENTIN 300 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
163 GABAPENTIN (รับเข้า กค.61) 100 mg
164 GEMFIBROZIL (รับเข้า กย.58) 600 mg TAB.
165 GENTAMYCIN SULFATE 80 mg/2ml INJ.
166 GLIPIZIDE 5 mg TAB.
167 GLUCOSE 50% 50 ml INJ.
168 GLYCERIN 12% SOL.
169 GLYCERIN RECTAL SUPPOSITORY Paedriatic SUPPO ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
170 GLYCERYL  GUAIACOLATE 100 mg/5ml SYR.
171 GLYCERYL  GUIACOLATE 100 mg TAB.
172 GLYCERYL GUAICOLATE+CODEINE 100+10 mg TAB.
173 HALOPERIDOL 0.5 mg TAB.
174 HALOPERIDOL 2 mg TAB.
175 HALOPERIDOL 5 mg TAB.
176 HALOPERIDOL 5 mg/ml INJ.
177 HALOPERIDOL 2mg/ml SYR. DROP
178 HALOPERIDOL DECANOATE 50 mg/ml INJ.
179 Hepatitis B Immunoglobulin (รับเข้า กค.60) INJ.
180 HEPATITIS B VACCINE adult INJ.
181 HYDRALAZINE 20  mg INJ.
182 HYDRALAZINE HCl 10 mg TAB.
183 HYDRALAZINE HCl 25 mg TAB.
184 HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg TAB.
185 HYDROCORTISONE Na SUCCINATE 100 mg/2 ml INJ.
186 HYDROGEN PEROXIDE 20 Volume SOL.
187 HYDROXYCHLOROQUINE (รับเข้า กค.61) 200 mg TAB.
188 HYDROXYUREA 500mg CAP ยา Refer รพศ นอกบัญชี
189 HYDROXYZINE  HCl 10 mg TAB.
190 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10 mg TAB.
191 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 5 mg/5 ml LIQ.
192 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20 mg/ml INJ.
193 IBUPROFEN 100 mg/5 ml SUSP.
194 IBUPROFEN 400 mg TAB.
195 IMIPRAMINE 25 mg TAB.
196 INSULIN,MIXTARD 30 HM 100IU/ml INJ.
197 INSULIN,NPH 100IU/ml INJ.
198 INSULIN,REGULAR 100IU/ml INJ.
199 IPRATOPIUM BROMIDE +  FENOTEROL 0.02 mg+0.05mg/dose MDI
200 IPRATOPIUM BROMIDE +  FENOTEROL 0.5mg+1.25mg SOL.
201 ISONIAZID (ซื้อ) 100 mg TAB
202 Isoniazid+Rifampicin+Pyrazinamide+Ethambutol TAB
203 ISOSORBIDE DINITRATE 5 mg SL TAB.
204 ISOSORBIDE DINITRATE 10 mg TAB.
205 ITRACONAZOLE 100 mg CAP.
206 KETAMIN HCL 50 mg/ml INJ
207 LACTATED RINGER’S SOL. 1000 ml LVP
208 LACTULOSE SYR
209 LAMIVUDINE 100 mg TAB.
210 LAMIVUDINE 150 mg TAB.
211 LEVETIRCETAM 500mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
212 LEVODOPA+BENSERAZIDE 100+25 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
213 levodopa+benserazide (เข้ากรอบ56) 200/50 mg TAB.
214 levodopa+carbidopa 100/25 mg TAB.
215 LEVONORGESTREL (ยาฝัง)(รับเข้า กย.58) 68 mg IMPLANT
216 Levonorgestrel + ethinyl estradiol 150 mcg+30 mcg TAB.
217 LIDOCAINE HCl 1 % INJ.
218 LIDOCAINE HCl 2 % INJ.
219 LIDOCAINE HCl 2 % JELLY
220 LIDOCAINE VISCOUS 2 % SOL.
221 LIDOCAINE WITH ADRENALINE 1 % INJ.
222 LIDOCAINE WITH ADRENALINE 2 % INJ.
223 LITHIUM CARBONATE 300 mg CAP.
224 Local anesthetic + Corticosteroid rectal SUPPO.
225 LOPINAVIR/RITONAVIR 200/50mg TAB
226 LORATADINE 10 mg TAB.
227 LORAZEPAM 0.5 mg TAB.
228 LORAZEPAM 2 mg TAB.
229 LOSARTAN POTASSIUM 50 mg TAB.
230 LUBRICATING GEL Gel
231 M.CARMINATIVE MIXT.
232 M.POTASSIUM CITRATE ยา Refer รพศ นอกบัญชี
233 M.TUSSIS, BROWN MIXTURE MIXT.
234 MAGNESIUM SULFATE 10 % INJ.
235 MAGNESIUM SULFATE 50 % INJ.
236 MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 150mg/3ml INJ.
237 MEFLOQUINE HCl (เข้ากรอบ 56) 250 mg TAB. ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
238 METFORMIN 500 mg TAB.
239 METHIMAZOLE 5 mg TAB.
240 METHOTREXATE 2.5 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
241 METHYLDOPA 250 mg TAB.
242 METHYLERGOMETRINE MALEATE 0.2 mg/ml INJ. ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
243 METOCLOPRAMIDE 10 mg TAB.
244 METOCLOPRAMIDE 10 mg INJ.
245 METOPROLOL TARTRATE 100 mg TAB.
246 METRONIDAZOLE 200 mg TAB.
247 METRONIDAZOLE 0.5%W/V INFUSION
248 MIDAZOLAM 5 mg INJ.
249 MILK  OF  MAGNESIA SUSP.
250 MISOPROSTAL 200 mcg tab ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
251 MORPHINE SULFATE 10 mg/ml INJ.
252 MORPHINE SULFATE  IR 10 mg TAB.
253 MORPHINE SULFATE  MST CONTINUS 10 mg TAB.
254 MORPHINE SULFATE (รับเข้า กค.60) 10 mg/5 ml SYR.
255 NALOXONE HCl 0.4 mg/ml INJ. ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
256 NAPROXEN (รับเข้า กค.60) 250 mg TAB.
257 NEVIRAPINE 200 mg TAB.
258 NICOTINIC ACID 50 mg TAB.
259 NIFEDIPINE 5 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
260 NOREPINEPHRINE (รับเข้ากรอบ56) 4 mg/4ml INJ.
261 NORETHISTERONE 5 mg TAB.
262 NORFLOXACIN 200 mg TAB.
263 NORMAL SALINE external use 0.9% SOL.
264 NORTRIPTYLINE HCl 10 mg TAB
265 NORTRIPTYLINE HCl 25 mg TAB
266 OCTREOTIDE 0.1 mg Inj. Consult
267 OFLOXACIN 200 mg TAB.
268 OLIVE   OIL 50% SOL.
269 OMEPRAZOLE 20 mg CAP.
270 OMEPRAZOLE 40 mg INJ.
271 ORAL REHYDRATION SALTS สำหรับผู้ใหญ่ PWD.
272 ORAL REHYDRATION SALTS สำหรับเด็ก PWD.
273 OSELTAMIVIR 75 mg CAP.
274 OSELTAMIVIR (รับเข้า กค.60) 30 mg CAP.
275 OXYTOCIN 10 IU/ml INJ. ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
276 PARACETAMOL 325 mg Tab.
277 PARACETAMOL 500 mg TAB.
278 PARACETAMOL 120 mg/5 ml SYR.
279 PARACETAMOL (รับเข้า กค.60) 250 mg rectal SUPPO.
280 PARACETAMOL+CODEINE 300+15 mg TAB.
281 PENICILLIN  G  SODIUM 5 MU INJ.
282 PENICILLIN  V 250 mg TAB.
283 PERPHENAZINE 4 mg TAB.
284 PETHIDINE HCl 50 mg/ml INJ.
285 PHENOBARBITAL 30 mg TAB.
286 PHENOBARBITAL 60 mg TAB.
287 PHENYLEPHRINE + BROMPHEN. 10+4 mg TAB.
288 Phenylephrine+Bromphen. 5+2 mg SYR.
289 PHENYTOIN BASE Prompt Release 50 mg TAB.(chew)
290 PHENYTOIN SODIUM 50 mg/ml INJ.
291 PHENYTOIN SODIUM Extended Release 100 mg CAP.
292 PIOGLITAZONE (รับเข้า กค.61) 15 mg
293 Polymyxin B + Neomycin +
Gramicidin
2+5000+0.025 ESOL.
294 POTASSIUM CHLORIDE 500 mg/5 ml ELIXIR
295 POTASSIUM CHLORIDE 20mEq INJ.
296 POTASSIUM PERMANGANATE CRYSTAL
297 POVIDONE IODINE 10 % SOL.
298 POVIDONE IODINE 10 % scub
299 PRALIDOXIME CHLORIDE 1 g INJ.
300 PRAZIQUANTEL 600 mg TAB.
301 PRAZOSIN 2 mg TAB.
302 PREDNISOLONE 5 mg TAB.
303 PRIMAQUINE DIPHOSPHATE 15 mg TAB.
304 PROPRANOLOL HCL 10 mg TAB.
305 PROPRANOLOL HCL 40 mg TAB.
306 PROPYLTHIOURACIL 50  mg TAB.
307 PYRAZINAMIDE (ซื้อ) 500 mg TAB
308 PYRIMETHAMINE 25 mg TAB.
309 QUININE SULFATE 300 mg TAB.
310 QUININE SULFATE 300 mg/ml INJ.
311 RABIES IMMUNOGLOBULIN EQUINE 1000IU/5ML INJ.
312 RABIES VACCINE INJ.
313 RANITIDINE 150 mg TAB.
314 RANITIDINE 50 mg/2ml INJ.
315 RIFAMPICIN (ซื้อ) 300 mg TAB.
316 RIFAMPICIN (ซื้อ) 450 mg TAB.
317 RISPERIDONE 2 mg TAB.
318 ROXITHROMYCIN 150 mg TAB.
319 SALBUTAMOL 100 mcg MDI
320 SALBUTAMOL SULFATE 2 mg/5 ml SYR.
321 SALBUTAMOL SULFATE 2 mg TAB.
322 SALBUTAMOL SULFATE 0.5 % SOL.
323 SALMETEROL+FLUTICASONE (รับเข้า 61) 125+25 mcg evoflo
324 SERTRALINE 50 mg TAB.
325 SILVER SULFADIAZINE 1 % CR.
326 SIMETHICONE 80 mg TAB.
327 SIMETHICONE 40mg/0.6ml DROP
328 SIMVASTATIN 20 mg TAB.
329 SODIUM BICARBONATE 300 mg TAB.
330 SODIUM BICARBONATE 7.5 % INJ.
331 SODIUM PHOSPHATES 133 ml ENEMA
332 SODIUM VALPROATE 200 mg TAB.
333 SODIUM VALPROATE 200 mg/ml SYR.
334 SODIUM VALPROATE CHRONO 500 mg TAB.
335 SPECIAL MOUTH WASH CONC ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
336 SPIRONOLACTONE 25 mg TAB.
337 SPIRONOLACTONE 100 mg TAB.
338 STERILE   WATER  FOR  INJ. 10 ml INJ.
339 STERILE WATER FOR INJ. 100 ml INJ.
340 STREPTOMYCIN (ซื้อ) 1 g INJ.
341 STRETOKINASE 1.5mIU ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
342 SULFADIAZINE 500 mg TAB.
343 SULFASALAZINE 500 mg ยา Refer รพศ นอกบัญชี
344 SULPROSTONE 500 mcg INJ. ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
345 TAR SHAMPOO
346 TENOFOVIR 300 mg ยา Refer รพศ นอกบัญชี
347 TERBUTALINE 1g/ml INJ.
348 TETANUS ANTITOXIN 1,500 IU INJ.
349 TETANUS VACCINE 10 Lf/0.5 ml INJ.
350 TETRACAINE 0.5% OPTHALMIC SOL 0.5% ESOL. ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
351 TETRACYCLINE EYE OINT EYE OINT
352 THEOPHYLLINE 200 mg SR TAB.
353 THIORIDAZINE HCl 50 mg TAB.
354 THYROXINE SODIUM ( l-FORM) 100 mcg TAB.
355 TOLPERISONE (รับเข้า กค.60) 50 mg TAB.
356 TOPIRAMATE 50 mg TAB. ยา Refer รพศ นอกบัญชี
357 TRAMADOL HCl 50 mg CAP.
358 TRAMADOL HCl 100mg/2ml INJ.
359 TRANEXAMIC ACID 250 mg CAP.
360 TRAZODONE HCl 50 mg TAB.
361 TRIAMCINOLONE 0.02 % CR.
362 TRIAMCINOLONE 0.1 % CR.
363 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 10 mg/ml INJ.
364 TRIAMCINOLONE IN ORAL BASE 0.1 % GEL
365 TRIFLUOPERAZINE (STELAZINE) 5 mg TAB.
366 TRIHEXYPHENIDYL HCl (BENZHEXOL) 2 mg TAB.
367 VERAPAMIL HCl 40 mg TAB.
368 VIT B 1 100 mg TAB.
369 VIT B 12 100 mcg TAB.
370 VIT B 6 (Pyridoxine HCl) 100 mg TAB.
371 VIT B COMPLEX TAB.
372 VIT B COMPLEX INJ.
373 VIT K1 (PHYTOMENADIONE) 10 mg INJ.
374 VIT K1 (PHYTOMENADIONE) 1mg INJ. ยาในบัญชีที่มีอัตราการใช้น้อย
375 VIT PRENATAL (Ferrous salt + Folic acid  + Potassium Iodide) 0.15+0.4+60 mg TAB.
376 VITAMIN _MULTI TAB.
377 VITAMIN _MULTI SYR.
378 VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 100 mg TAB.
379 VITAMIN D2 (ERGOCALCIFEROL) 20,000 IU CAP.
380 VITAMINS&MINERALS  (PRENATAL ) โครงการเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ once a day TAB.
381 Warfarin 5 mg TAB.
382 Warfarin 3 mg TAB.
383 Warfarin 2 mg TAB.
384 Warfarin 1 mg TAB.
385 WHITE VASELINE EXT. OINT
386 Whitfield’s ointment EXT. OINT
387 ZINC OXIDE 7.5% CR.
388 ขมิ้นชัน 500 mg CAP.
389 ขิง 500mg CAP.
390 จันทร์ลีลา 500mg CAP.
391 ชาชงหญ้าดอกขาว 2g/ซอง ยาชง
392 เถาวัลย์เปรียง 500 mg CAP.
393 ธรณีสันฑฆาต 500mg CAP.
394 พญายอ cream
395 เพชรสังฆาต 500 mg CAP.
396 ไพลจีซาล cream
397 ฟ้าทะลายโจร 500mg CAP.
398 มะขามแขก 400 mg CAP.
399 มะระขี้นก 500 mg CAP.
400 มะแว้ง 200 mg CAP.
401 ยาเขียวหอม ผง
402 ยาตรีผลา 2g/ซอง ยาชง
403 ยาธาตุบรรจบ 500 mg Capsul
404 ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 0.2 SYR.
405 ยาบํารุงโลหิต 500 mg Capsul
406 ยาเบญจกูล 500 mg Capsul
407 ยาประคบ
408 ยาประสะไพล 500 mg Capsul
409 ยาปราบชมพูทวีป 500 mg Capsul
410 ยาปลูกไฟธาตุ 500 mg Capsul
411 ยาหญ้าหนวดแมว
412 ยาหอมเทพจิตร 200mg CAP.
413 ยาหอมนวโกฐ 200 mg Capsul
414 ยาห้าราก 500 mg Capsul
415 รางจืด 400mg CAP.
416 ว่านหางจระเข้ GEL
417 สหัสธารา 500mg CAP.