รพ.แจ้ห่ม

บัญชียารพ.แจ้ห่ม ปีงบประมาณ 2562

ปรับปรุง ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2561

วิธีค้นชื่อยาอย่างเร็ว Computer : กดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม F  , Android Phone : กดปุ่มสามจุดที่มุมขวาบน  เลือก “ค้นหาในเว็บ” จากนั้นพิมพ์ชื่อยา

1 Activated Charcoal pow 5 g
2 Acyclovir tab 200 mg
3 Adenosine ( Adenocor ) inj 6 mg/2ml
4 Adrenaline inj 1mg/ml
5 Albendazole tab 200 mg
6 Albendazole sus 200 mg/5ml
7 Alcohol rubbing 70 % sol 450 ml
8 Allopurinol tab 100 mg
9 Alprazolam tab 0.5 mg
10 Amiodarone HCL inj 150mg/3ml
11 Amirolide + HCTZ TAB ( Moduretic) tab 5 + 50 mg
12 Amitriptyline tab 10 mg
13 Amitriptyline tab 25 mg
14 Amlodipine tab 5 mg
15 Amoxicillin cap 500 mg
16 Amoxicillin syr 125 mg/5 ml
17 Amoxycillin +Clavulanic acid tab 625 mg
18 Amoxycillin+Clavulanate Inj 1.2 g
19 Ampicillin inj 1 g
20 Ampicillin inj 250 mg
21 Antacid gel sus 240 ml
22 Ascobic acid ( Vitamin C ) tab 100 mg
23 Aspirin tab 81 mg
24 Aspirin tab 300 mg
25 Atenolol tab 50 mg
26 Beradual MDI inh
27 Betahistine Mesilate tab 12mg
28 Brown Mixture ( Tussis ) mix 60 ml
29 Baclofen tab 10 mg
30 Bromocriptine tab 2.5 mg
31 Budesonide inh 200 mcg/dose
32 Calamine lot
33 Calcium carbonate tab 600 mg
34 Captopril tab 25 mg
35 Carbamazepine tab 200 mg
36 Calcium Polytyrene sulfonate pow 5 g
37 Cefazolin inj 1 g
38 Ceftriazone inj 1 g
39 Cephalexin Monohydrate cap 500 mg
40 Chloramphenicol ear drop sol 1%
41 Chloramphenicol eye drop sol 0.50%
42 Chlorpheniramine maleate tab 4 mg.
43 Chlorpheniramine maleate inj 10 mg/ml
44 Chlorpheniramine maleate syr 2mg/5ml
45 Clindamycin cap 150 mg
46 Chlorpromazine tab 25 mg
47 Chlorpromazine tab 100 mg
48 Clonazepam tab 2 mg
49 Clonazepam tab 0.5 mg
50 Clozapine tab 25 mg
51 Clozapine tab 100 mg
52 Colchicine tab 0.6 mg
53 Cotrimoxazole tab
54 Cotrimoxazole sus 200+40mg/5ml
55 D-5-S inj 1000ml
56 D-5-S/2 inj 1000 ml
57 D-5-S/3 inj 500 ml
58 D-5-S/3 inj 1000 ml
59 D-5-S/5 inj 500 ml
60 D-5-W inj 500 ml
61 Dexamethasone inj 4 mg/ml
62 Dexamethasone+Neomycin  eye drop sol 4 ml
63 Dextromethorphan tab 15 mg
64 Dextrose 50% sol 50ml
65 Diazepam tab 5 mg
66 Diazepam tab 2 mg
67 Diazepam inj 10mg/2 ml
68 Diclofenac inj 75 mg/3 ml
69 Diclofenac tab 25 mg
70 Dicloxacillin cap 250 mg
71 Digoxin inj 0.5mg/2ml
72 Digoxin tab 0.25 mg
73 Dimenhydrinate inj 50 mg/ml
74 Dimenhydrinate tab 50 mg
75 Dipotassium Chlorazepate cap 5 mg
76 Domperidone tab 10 mg
77 Domperidone syr 5 mg/5ml
78 Doxazosin tab 4 mg
79 Enalapril tab 20 mg
80 Enalapril tab 5 mg
81 Ferrous Fumarate tab 200 mg
82 Fluoxetine cap 20 mg
83 Folic acid tab 5 mg
84 Furosemide inj 250mg/25ml
85 Furosemide tab 40 mg
86 Furosemide tab 500 mg
87 Furosemide inj 20 mg/2 ml
88 Gemfribrozil cap 300 mg
89 Glipizide tab 5 mg
90 Glyceryl guaiacolate tab 100 mg
91 Guaifenesin 60 ml syr
92 Haloperidol inj 5 mg/ml
93 Haloperidol tab 5 mg
94 Haloperidol tab 2 mg
95 Haloperidol tab 0.5 mg
96 Haloperidol Decanote inj 50 mg/ml
97 Hista-oph formular sol 5 ml
98 Hydralazine HCL tab 10 mg
99 Hydralazine HCL inj 20 mg
100 Hydralazine HCL tab 25 mg
101 Hydrochlorothiazide tab 25 mg
102 Hydroxyzine tab 10 mg
103 Hyosine- N-butyl inj 20 mg/ml
104 Hyosine- N-butyl syr 30 ml
105 Hyosine- N-butyl tab 10 mg
106 Ibuprofen tab 200 mg
107 Ibuprofen tab 400 mg
108 Inhalex forte sol 4 ml
109 Insulin mixtard 30/70 inj 10 ml
110 Insulin regular inj 10 ml
111 Isosorbide Dinitrate tab 5 mg
112 Isosorbide dinitrate tab 10 mg
113 Lactulose syr 100 ml
114 Lamivudine tab 150 mg
115 Levodopa + Benserazide ( Madopar ) tab 250  mg *
116 Levodopa+ Benserazide( Madopar HBS) tab 125  mg
117 Levonorgestrel+ethinyl Estradiol tab 0.15 mg+0.03mg
118 Lidocaine 1% inj 50 ml
119 Lidocaine 1%+adrenaline inj 50 ml
120 Lidocaine 2% inj 50 ml
121 Lidocaine 2% viscous gel 100ml
122 Lidocaine 2%+adrenaline inj 50 ml
123 Lithium carbonate cap 300 mg
124 Loratadine tab 10 mg
125 Lorazepam tab 0.5 mg
126 Losartan Potassium tab 50 mg
127 Medroxyprogesterone inj 150 mg/3 ml
128 Metformin tab 500 mg
129 Methimazole tab 5 mg
130 Methyldopa tab 250 mg
131 Metoclopramide inj 10 mg/2 ml
132 Metronidazole tab 200 mg
133 Metronidazole inj 0.5% w/v
134 Multivitamin syr
135 Multivitamin tab
136 N.S.S. inj 1000ml
137 N.S.S. inj 100 ml
138 N.S.S. (External use) sol 1000 ml
139 Norfloxacin tab 200 mg
140 Nortriptyline HCL tab 10 mg
141 Nortriptyline HCL tab 25 mg
142 Ofloxacin tab 200 mg
143 Omeprazole cap 20 mg
144 Omeprazole inj 40 mg
145 ORS pow
146 Paracetamol tab 325 mg
147 Paracetamol tab 500 mg
148 Paracetamol syr 120 mg/5 ml
149 Perphenazine tab 4 mg
150 Phenobarbital Sodium tab 60 mg
151 Phenobarbital Sodium tab 30 mg
152 Phenytoin inj 250 mg/5ml
153 Phenytoin sodium cap 100 mg
154 Poly-oph formular sol 5 ml
155 Potassium Chloride 500 MG/5ML elx 240 ML
156 Povidone  iodine 10% sol 450 ml sol 450 ml
157 Povidone Iodine Scrub 450 ml sol 7.50%
158 Prazosin tab 2 mg
159 Prednisolone tab 5 mg
160 Preg multivitamin tab
161 Propanolol tab 10 mg
162 Propylthiuracil tab 50 mg
163 Pyridostigmine bromide tab 60 mg
164 Ranitidine tab 150 mg
165 Roxithromycin tab 150 mg
166 Rabies vaccine inj 2.5 iu
167 Salbutamol syr 2 mg/5ml
168 Salbutamol tab 2 mg
169 Salbutamol Inhaler inh 100 mcg/dose
170 Salbutamol solution sol 20 ml
171 Scheriproct suppo formular sup
172 Simethicone tab 80 mg
173 Sertraline tab 10 mg
174 Simvastatin tab 10 mg
175 Sodium bicarbonate tab 300 mg
176 Sodium valproate syr 200 mg/ml
177 Sodium valproate tab 200 mg
178 Sodium vaproate chrono tab 500 mg
179 Spironolactone tab 25 mg
180 Spironolactone tab 100 mg
181 Sterile water for injection inj 1000 ml
182 Sterile Water for injection inj 10 ml
183 Tenofovir tab 300 mg
184 Tenofovir+ Emtricitabine+Efavirenz tab 300+200+600 mg
185 Tetanus toxoid inj 0.5 ml
186 Theophylline tab 200 mg
187 Thioridazine tab 50 mg
188 Thioridazine tab 25 mg
189 Thyroxin tab 100 mcg
190 Tramadol inj 100 mg/2ml
191 Tramadol cap 50 mg
192 Triamcinolone inj 10 mg/ml
193 Triamcinolone cream 0.1% cre 5 g
194 Triamcinolone cream 0.02% cre 5 g
195 Triamcinolone oral paste pas 1 g
196 Trifluoperazine tab 5 mg
197 Trihexyphenidyl HCL tab 2 mg
198 Unison Enema ene 133 ml
199 Verapamil tab 40 mg
200 Vitamin B complex inj
201 Vitamin B complex tab
202 Vitamin B1 (Thaiamine) tab 100 mg
203 Vitamin B12 (Cyanocobalamin) tab 50 mcg
204 Vitamin B6 (Pyridoxine) tab
205 ขมิ้นชัน แคปซูล cap
206 ขิงแคปซูล tab
207 เถาวัลย์เปรียง cap
208 เพชรสังฆาตแคปซูล cap
209 ฟ้าทะลายโจร cap
210 มะระขี้นก cap
211 ยาจันทน์ลีลา cap
212 ยาบอระเพ็ด cap
213 ยาประสะไพล cap
214 ยาปราบชมพูทวีป cap
215 ยาระบายมะขามแขก cap
216 ยาสหัสธารา cap
217 ยาห้าราก cap
218 ยาอมมะแว้ง tab
219 รางจืด แคปซูล cap