รพ.เสริมงาม

บัญชียารพ.เสริมงาม ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 2 พ.ย. 2561

วิธีค้นชื่อยาอย่างเร็ว Computer : กดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม F  , Android Phone : กดปุ่มสามจุดที่มุมขวาบน  เลือก “ค้นหาในเว็บ” จากนั้นพิมพ์ชื่อยา

1 0.9% NSS 100 ml LVP
2 0.9% NSS 1000 ml LVP
3 Acetylcysteine 100 mg/ml inj
4 Acyclovir 200 mg. tablet
5 Adenosine 3 mg/ml inj 6MG/2ML Injection
6 Al(OH)+ MG(OH) 750/300  Susp.
7 ALBENDAZOLE 200 mg tab
8 ALBENDAZOLE 100 mg/5 ml susp
9 ALCOHOL 95 % SOL.
10 ALCOHOL GPO  CLEAN CARE GEL 70 % GEL
11 ALFUZOCIN 10 mg TAB Refer
12 ALLOPURINOL 100 mg tab
13 ALPRAZOLAM 0.5 mg TAB.
14 AmilovideHCl + HCTZ 5 mg. + 0 mg. TAB
15 Amiodarone HCL 200 mg TAB Refer
16 Amiodarone HCL 150 mg/3 ml inj 150MG/3ML Injection
17 AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE 10 mg tab
18 AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE 25 mg tab
19 AMLODIPINE BESYLATE 5 mg tab
20 AMLODIPINE BESYLATE 10 mg tab
21 AMMONIUM CARBONATE AND SENEGA sry
22 Amoxicillin + clavulanate 1g+200 mg inj
23 Amoxicillin +clavulanate 625g (500/125) tab
24 AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg cap
25 AMOXYCILLIN 125 mg/5 ml SYR.
26 Ampicillin Sodium 1 g Injection
27 Antazoline   HCl + Tetrahydrozoline  HCl 0.05+0.04 eye drop
28 Aromatic ammonia  spirit 0 spirit
29 Aspirin 81 mg EC tab
30 Aspirin*** 325 mg chew tab
31 Atenolol 25 mg tab
32 Atenolol 50 mg tab
33 Atorvastatin 40mg tab
34 ATROPINE SULFATE 0.60 mg/ml inj
35 Azithromycin 250 mg TAB consult
36 Baclofen 10 mg tab
37 Benzyl benzoate  บรรจ 60 ml 25 % lotion
38 Betahistine mesilate 12 mg. tab
39 BETAMETHASONE VALERATE 0.1%w/w cream
40 Bromocriptine mesilate 2.5 mg tab
41 Bromphe+  Phenylephrine 4 mg. 10 mg. TAB
42 Budesonide 200 mcg MDI
43 Budesonide 64 mcg/dose nasal spray
44 CALAMINE lotion
45 Calcium carbonate 600 mg tab
46 CALCIUM GLUCONATE 10 % w/v inj
47 Calcium polystyrene  sulfonate 0 oral pwdr
48 Captopril 25 mg tab
49 Carbamazepine 200  mg. tab
50 CARVEDILOL 12.5 mg TAB Refer
51 Cefalexin 500 mg cap
52 Cefazolin Sodium 1 g Injection
53 Cefixime 100 mg cap
54 Ceftazizidime inj 1 gm inj consult
55 CEFTRIAXONE  IV 1 g INJ.
56 Charcoal,activated 5 g oral pwdr
57 Chlorhexidine Scrub. 4% Solution
58 Chlorpheniramine Maleate 4 mg tab
59 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2.5 mg/5 ml SYR.
60 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10 mg/ml inj
61 CHLORPROMAZINE 25 mg TAB.
62 CILOSTAZOL 50mg TAB Refer
63 ciprofloxacin 250 mg CAP. consult
64 CLINDAMYCIN HCL 150 mg cap
65 Clobetasol propionate 0.05% Cream
66 Clonazepam    2 mg. Tablet
67 Clonazepam 0.5 mg. Tablet
68 CLOPIDOGREL 75 mg TAB
69 Clotrimazole 100 mg Tab
70 Clotrimazole 1% Cream
71 CLOTRIMAZOLE TROCHE 10 mg TAB
72 Cloxacillin Sodium 1 g Injection
73 Clozapine 100 mg. Tablet
74 Clozapine 25 mg. Tablet
75 COAL TAR SHP.
76 Colchicine 0.6 mg tab
77 Conjugated estrogen 0.625 mg tab
78 Co-Trimoxazole 400+80 mg. tablet
79 Co-Trimoxazole 200+40 mg/5 ml susp
80 Cyproheptadine HCl 4 mg. TAB
81 D-10-W 1000 ml inj
82 D-5-S 1000 ml inj
83 D-5-S/2 1000 ml inj
84 D-5-S/3 500 ml inj
85 D-5-S/5 500 ML inj
86 D-5-W 100 ML inj
87 D-5-W 500 ML inj
88 D-5-W 1000  ML inj
89 DAPSONE 100 mg TAB.
90 Deferoxamine mesilate 500 mcg inj
91 Desmopressin nasal spray 0.1 mg SOL. Refer
92 Dexamethasone 4 mg/ml Injection
93 Dexamethasone+Neomycin 1+3.5 mg Eye-Ear drop
94 Dextran 40 in NSS 500 ml inj
95 Dextromethophan  HBr 15 mg tab
96 Diazepam 2 mg tab
97 Diazepam 5 mg tab
98 DIAZEPAM 10 mg/2ml INJ.
99 Diclofenac sodium 25 mg tab
100 Diclofenac sodium 75 mg/3 ml inj
101 DICLOXACILLIN SODIUM 250 mg cap
102 Dicloxacillin Sodium 62.5mg/5ml Dry syrup
103 Didanosine 125 mg tab ยาสนับสนุน
104 Didanosine 200 mg tab ยาสนับสนุน
105 Digoxin 0.25 mg tab
106 Digoxin 0.25 mg/ml inj
107 Dimenhydrinate 50 mg. Tab
108 Dimenhydrinate 50 mg/ml inj
109 DipotassiumClorazepate 5 mg. Capsule
110 Domperidone 10 mg. Tab
111 Domperidone 5 mg/5 ml susp
112 Donepezil 11 mg TAB. Refer
113 Dopamine  HCl 250mg/10 ml inj
114 Doxazosinmesilate 4 mg. tablet
115 Doxycycline HCl 100 mg cap
116 Efavalence 600 mg tab ยาสนับสนุน
117 ENALAPRIL MALEATE 5 mg TAB.
118 Enalapril Maleate 20 mg tab
119 Engotamine + Ciffeine 1+100 mg. tablet
120 Enoxaparin sodium 40 mg/0.4ml Inj consult
121 Enoxaparin sodium 60 mg/0.6ml Inj consult
122 Entacapone 200 mg TAB Refer
123 EPINEPHRINE HCl (Adrenaline) 1 mg/ml INJ.
124 Erythromycin estolate 125mg/5ml syr
125 Ethambutal 400 mg tab ยาสนับสนุน
126 Ethambutal 500 mg tab ยาสนับสนุน
127 Ethinylestradiol + Levonorgestrel 30+150 mcg tab
128 Ethyl alcohol 70 % Sol
129 ETHYL ALCOHOL 70% sol
130 Fenofibrate 100 mg tab ยาสนับสนุน
131 Ferrous fumarate 200 mg tab
132 Ferrous fumarate 45mg/0.6ml syr drop
133 FERROUS SALT + FOLIC + POTASSIUM IODIDE 60+400+150 mcg tab
134 FINASTERIDE 5 mg TAB Refer
135 FLUCONAZOLE 200 mg cap
136 FLUOPENTIXOL+MELITRACEN  (DEANXIT) 0.5+10mg TAB
137 FLUOXETINE HCL 20 mg tab
138 FLUPHENAZINE 25mg/ml INJ
139 Fluticasone+Salmeterol 125+25 mcg MDI
140 FOLIC ACID 5 mg tab
141 FORMALDEHYDE 38% sol
142 Furosemide 40 mg tab
143 FUROSEMIDE 20 mg INJ.
144 Furosemide 500 mg. TAB
145 Furosemide High Dose 250 mg/25 ml Injection
146 Gabapentin 100 mg cap
147 GABAPENTIN 300 mg CAP. Refer
148 Gemfibrozil 300 mg cap
149 Gemfibrozil 600 mg tab
150 Gemfibrozil 600 mg tab ยาสนับสนุน
151 Gentamycin sulfate 40 mg/ml Injection
152 Glipizide 5 mg. (แผงสีชา) 5 mg. Tablet
153 Glucose 50%,50 ml inj
154 GLYCERIN 12% SOL.
155 Glycerol (Glycerine) 91gm rectal suppo
156 Glyceryl Guaiacolate 100 mg. Tab
157 GLYCERYL GUAIACOLATE 100 mg/ 5 ml syr
158 GPO Vir S30 200+150+30 tab ยาสนับสนุน
159 GPO Vir Z250 200+150+250 tab ยาสนับสนุน
160 Haloperidol 0.5 mg. Tablet
161 HALOPERIDOL 2 mg tab
162 HALOPERIDOL 5 mg tab
163 Haloperidol 2 mg./ml. solution
164 HALOPERIDOL 5 mg/ml INJ.
165 HALOPERIDOL DECANOATE 50 mg/ml INJ.
166 Hepatitis   B Vaccine adult inj
167 Hepatitis B Immunoglobulin inj
168 Hydralazine  HCl 10  mg. tab
169 Hydralazine  HCl 25 mg tab
170 Hydralazine  HCl 20  mg inj
171 HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg tab
172 Hydrocortisone 100 mg/2 ml inj
173 HYDROGEN PEROXIDE 20 VOLUME sol
174 HYDROXYCHLOROQUINE 200 mg TAB
175 Hydroxypropyl Methylcellulose 0.3% sol
176 Hydroxyzine HCl 10 mg. TAB
177 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20 mg/ml inj
178 Hyoscine-n-butyl bromide 10 mg tab 10MG Tablet
179 Hyoscine-N-butylbromide 5 mg./ 5ml. Liquid
180 Ibuprofen 200 mg tab
181 Ibuprofen 400 mg tab
182 IBUPROFEN 100 mg/ 5 ml susp
183 Imipramine HCl 25 mg. Tablet
184 INSULIN, Isophane (NPH) 10 ml 100IU/ml inj
185 INSULIN, Soluble  (regular) 10 ml 100IU/ml inj
186 INSULIN,MIXTARD 30 HM 100IU/ml INJ.
187 Ipratopium Br +  Fenoterol HBr 0.5+1.25mg sol
188 IPRATOPIUM BROMIDE +  FENOTEROL 0.02 mg+0.05mg/dose MDI
189 Isoniazid 100 mg tab ยาสนับสนุน
190 Isosorbide dinitrate 5 mg SL tab
191 ISOSORBIDE DINITRATE 10 mg tab
192 Itraconazole 100 mg cap
193 Kaletra 200+50 tab ยาสนับสนุน
194 KETAMINE INJ
195 Lactulose 66.70% syr
196 Lamivudine 150 mg tab ยาสนับสนุน
197 Lamivudine 300 mg tab ยาสนับสนุน
198 Lamivudine 10 mg/ml Syr ยาสนับสนุน
199 LAMIVUDINE*** 100 mg tab
200 Lansoprazole 30 mg CAP. Refer
201 Lercanidipine 20 mg TAB. Refer
202 Levetiracetam 500 mg CAP. Refer
203 Levodopa+Benserazide 200/50 mg tab
204 Levodopa+Carbidopa 100/25 mg tab
205 Levonorgestrel 75 mg INJ.
206 Levonorgestrel *** 0.75 mg TAB
207 Levothyroxine sodium 100 mcg tab
208 LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 1%w/v inj
209 LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 2%w/v inj
210 LIDOCAINE VISCOUS 2 % SOL.
211 LIDOCAINE WITH ADRENALINE 1 % INJ.
212 LIDOCAINE WITH ADRENALINE 2 % INJ.
213 Lithium carbonate 300 mg cap
214 Local Anesthetic + Corticosteroid 0 rectal suppo
215 LORATADINE 10 mg TAB.
216 LORAZEPAM 0.5 mg TAB.
217 LORAZEPAM 2 mg TAB.
218 LOSARTAN POTASSIUM 50 mg tab
219 Lubricating gel 0 gel
220 M.CARMINATIVE MIXT.
221 MAGNESIUM HYDROXIDE SUSPENSION
222 MAGNESIUM SULFATE 10 % INJ.
223 MAGNESIUM SULFATE 50 % INJ.
224 Medroxyprogesterone acetate 150mg/3ml inj
225 Metformin  HCI 850  mg. tab
226 METFORMIN HYDROCHLORIDE 500 mg tab
227 Methimazole 5 mg tab
228 METHOTREXATE 2.5mg TAB. Refer
229 METHYL SALICYLATE CREAM COMPOUND 25% cream
230 Methyldopa 250 mg tab 250 mg tablet
231 Methylergometrine maleate 0.2 mg/ml Injection
232 METOCLOPRAMIDE 10 mg tab
233 METOCLOPRAMIDE 10 mg INJ.
234 Metoprolol tartrate 100 mg. Tab
235 Metronidazole 0.5%W/V inj
236 Metronidazole 200 mg. TAB
237 MIANSERINE 30mg TAB. Refer
238 Misoprostol 200 mcg TAB
239 MORPHINE SULFATE 10 mg/5 ml SYR
240 MORPHINE SULFATE 10 mg/ml INJ.
241 MORPHINE SULFATE  IR 10 mg TAB.
242 MORPHINE SULFATE  MST(ดูคอม) 10 mg TAB.
243 Multivitamin syrup
244 Naloxone  HCl 0.4 mg/ml inj
245 Nevirapine 200 mg tab ยาสนับสนุน
246 Nevirapine 50mg/ml Syr ยาสนับสนุน
247 Nicotinic acid 50 mg tab
248 Nifedipine 5 mg tab
249 Norepinephrine 4mg/4 ml inj
250 Norethisterone 5 mg tab
251 Norfloxacin 200 mg. tablet
252 Nortriptyline  HCl 25 mg tab
253 NORTRIPTYLINE HCL HCL 10 MG TAB
254 Octreotide acetate 0.1 mg Inj consult
255 Ofloxacin 200 mg tab ยาสนับสนุน
256 Oflxacin 200 mg. tablet
257 Olive oil 50% sol
258 OMEPRAZOLE 20 mg EC cap
259 Omeprazole sodium 40 mg inj
260 Oral Rehydration Salts เด็ก (ORS) 3.3 g Oral pwdr
261 Oral Rehydration Salts ผู้ใหญ่ (ORS) 5.5 g Oral pwdr
262 OSELTAMIVIR 75 mg CAP.
263 OSELTAMIVIR 45 mg CAP.
264 OSELTAMIVIR 30 mg CAP.
265 OXYTETRACYCLINE EYE OINT EYE OINT
266 Oxytocin 10 IU/ml inj
267 Para suppo suppo
268 PARACETAMOL 500 mg tab
269 PARACETAMOL 120 mg/5 ml syr
270 Paracetamol(เกินราคากลาง) 325  mg. tab
271 PARACETAMOL+CODEINE 300+15 mg TAB.
272 Penicillin  G benzathine 1.2 MU inj
273 Penicillin V 250 mg. TAB
274 Perphenazine 4  mg. tab
275 PETHIDINE HCl 50 mg/ml INJ.
276 PHENOBARBITONE 60 mg tab
277 Phenylephrine+Brompheniramine 5+2 mg syr
278 PHENYTOIN BASE Prompt Release 50 mg TAB.(chew)
279 PHENYTOIN SODIUM 50 mg/ml INJ.
280 PHENYTOIN SODIUM Extended Release 100 mg CAP.
281 Pioglitazone HCl 15 mg tab
282 Piroxicam 10 mg cap
283 Podophyllin 25% paint
284 Polymyxin B + Neomycin   + Gramicidin (Polyoph) 2+5000+0.025 eye drop
285 Potassium chloride 20mEq inj
286 Potassium Chloride  (6.7 meq) 500 mg/5ml Elixir
287 Povidone Iodine 10%w/v sol
288 Pralidoxime chloride  (2-PAM) 1 g inj
289 Praziquantel 600 mg tab
290 PREDNISOLONE 5 mg tab
291 PROPRANOLOL HCL 10 mg TAB.
292 Propranolol HCl 40 mg tab
293 Propylthiourecil 50 mg. tablet
294 Pyrazinamide 500 mg tab ยาสนับสนุน
295 Rabies immunoglobulin, horse (ERIG) 1000IU/5ml inj
296 RABIES VACCINE 0 INJ.
297 Ranitidine HCl 150 mg tab
298 Ranitidine HCl 50 mg/2ml inj
299 Rifanpicin 300 mg Cap ยาสนับสนุน
300 Rifanpicin 450 mg Cap ยาสนับสนุน
301 Ringer Lactate’s sol 1000  ML inj
302 RISPERIDONE 2 mg tab
303 Roxithromycin 150 mg. tablet
304 Salbutamol 2 mg. TAB
305 Salbutamol sulfate 100 mcg MDI
306 Salbutamol sulfate 0.50% sol
307 SALBUTAMOL SULFATE 2 mg/5 ml syr
308 SERTRALINE 50 mg tab
309 Simeticone 80 mg tab
310 Simeticone 40mg/0.6ml susp drop
311 SIMVASTATIN 20 mg tab
312 Simvastatin 10 mg tab ยาสนับสนุน
313 Sodium bicarbonate 300 mg tab
314 SODIUM BICARBONATE 7.5 % INJ.
315 Sodium chloride 0.9 % for irrigation 0.9 % sol
316 Sodium Phosphate Sodium Biphosphate 19 g+Sodium Phosphate  7g/118 ml enema
317 Sodium valproate 200 mg tab
318 Sodium Valproate 200 mg. solution
319 SODIUM VALPROATE CHRONO 500 mg TAB.
320 Spironolactone 25  mg. tab
321 Spironolactone 100 mg tab
322 Stavudine 15 mg TAB.
323 Stavudine 15 mg tab ยาสนับสนุน
324 Stavudine 30 mg tab ยาสนับสนุน
325 Stavudine 5 mg/ml Syr ยาสนับสนุน
326 STERILE WATER 1000 ML LVP
327 Streptokinase 1.5 MIU Inj consult
328 Streptomycin 1 gm inj ยาสนับสนุน
329 STREPTOMYCIN SULFATE 1 g INJ.
330 Sulfadiazine silver  บรรจ <= 50 g 1 % cream
331 SULFASALAZINE 500 mg TAB. Refer
332 TEEVIR 300+200+600 tab ยาสนับสนุน
333 TENO-EM 300+200 tab ยาสนับสนุน
334 Tenofovir 300 mg tab ยาสนับสนุน
335 TERBUTALINE SULFATE 0.5 mg/ml INJ.
336 Tetanus toxoid vaccine(Absorbed) 0.5 ml Injection
337 TETRACAINE 0.5% OPTHALMIC SOL 0.5% SOL.
338 THEOPHYLLINE 200 mg SR TAB.
339 THIORIDAZINE HCl 50 mg TAB.
340 Tolperisone 50 mg. Tab
341 Tramadol  HCI 50  mg. cap
342 Tramadol  HCl 100mg/2ml inj
343 Tranexamic Acid 250 cap
344 Trazodone HCl 50 mg. Tablet
345 Triamcinolone acefonicle 0.02% Cream
346 Triamcinolone acetonide 0.1 % oral paste
347 Triamcinolone acetonide 10 mg/ml inj
348 TRIAMCINOLONE IN ORAL BASE 0.1 % GEL
349 TRIFLUOPERAZINE 5 mg tab
350 TRIHEXYPHENIDYL HCL 2 mg tab
351 Verapamil  HCI 40  mg. tab
352 Vit B Complex Injection
353 VIT D2 20000 iu CAP.
354 VIT D3  0.25µ.g TAB Refer
355 Vit K1 (Phytomenadione) 10 mg inj
356 VITAMIN _MULTI TAB.
357 VITAMIN B COMPLEX tab
358 Vitamin B1 (Thiamine) 100 mg tab
359 Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 100 mcg tab
360 Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) 100 mg. ชนิดเม็ด(Tablet)
361 Vitamin C {Ascorbic acid} 100 mg Tablet
362 Vitamin K1 (Phytomenadion) 1 mg./ 0.5 ml 1mg./0.5 ml. ยาฉีด
363 Wafarin 1 mg TAB consult
364 Wafarin 2 mg TAB consult
365 Wafarin 3 mg TAB consult
366 Wafarin 5mg TAB consult
367 Water for injection 100 ml inj
368 White Soft Paraffin BP.100 % Cream
369 Zidovudine 100 mg Cap ยาสนับสนุน
370 เซรุ่มงูกะปะ INJ.
371 เซรุ่มงูเขียวหางไหม้ INJ.
372 เซรุ่มงูจงอาง INJ.
373 เซรุ่มงูสามเหลี่ยม INJ.
374 เซรุ่มงูเห่า INJ.
375 ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 20% น้ำ
376 ยาขมิ้นชัน 500 mg แคปซูล
377 ยาขิง 500 mg แคปซูล
378 ยาขี้ผึ้งไพล ยาขี้ผึ้ง
379 ยาเขียวหอม
380 ยาตรีผลา 500mg แคปซูล
381 ยาธรณีสันฑะฆาต 500 mg แคปซูล
382 ยาธาตุบรรจบ 500 mg แคปซูล
383 ยาประสะไพล 500 mg แคปซูล
384 ยาประสะมะแว้ง 200 mg เม็ด
385 ยาปลูกไฟธาตุ 500 mg แคปซูล
386 ยาผสมเถาวัลย์เปรียง 500 mg แคปซูล
387 ยาผสมเพชรสังฆาต 500 mg แคปซูล
388 ยาพญายอ 4% ป้ายปาก
389 ยาฟ้าทะลายโจร 500 mg แคปซูล
390 ยามะขามแขก 400 mg แคปซูล
391 ยารางจืด 400 mg แคปซูล
392 ยาสหัศธารา 500 mg แคปซูล
393 ยาหญ้าดอกขาว 2 g ยาชง
394 ยาหอมเทพจิตร 200 mg เม็ด
395 ยาหอมนวโกฐ 200 mg เม็ด
396 ลูกประคบ