รพ.เมืองปาน

บัญชียารพ.เมืองปาน ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 2 พ.ย. 2561

วิธีค้นชื่อยาอย่างเร็ว Computer : กดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม F  , Android Phone : กดปุ่มสามจุดที่มุมขวาบน  เลือก “ค้นหาในเว็บ” จากนั้นพิมพ์ชื่อยา

1 0.9% NSS Ext. 1000 ml
2 0.9% NSS(1,000ml) 1000ml
3 0.9%NSS  500 ml 500 ml
4 0.9%NSS(100ml) 100ml
5 50% Glucose 50ml
6 Acyclovir 200 mg
7 Adenosine 3 mg/ml 6 mg/2ml
8 Adrenarine 1mg/ml
9 Albendazole 200 mg
10 Albendazole 100 mg/5 ml
11 Alcohol 70%,450 ml
12 Alcohol 95 % 450 ML
13 Allopurinol 100mg
14 Aloe gel
15 Amiodarone 200 mg
16 Amiodarone 150 mg/3 ml 150mg
17 Amitripptyline 10mg
18 Amitripptyline 25mg
19 Amlodepine 10 mg.
20 Amlodipine 5 mg. 5 mg
21 Ammon carb 60ml
22 Ammonia 450ml
23 amoxicillin+clav 625 mg
24 Amoxycillin 500 mg
25 Amoxycillin 125mg/5 ml 60ml
26 Ampicillin sodium 1g
27 Antacid Gel 240 ml
28 Antivenom Sera   งูกะปะ
29 Antivenom Sera   งูเขียวหางไหม้
30 Antivenom Sera   งูจงอาง
31 Antivenom Sera   งูแมวเซา
32 Antivenom Sera   งูสามเหลี่ยม
33 Antivenom Sera   งูเห่า
34 Aspirin 325 mg 300 mg
35 Aspirin 81 mg 81 mg
36 Atenolol 50mg
37 atorvastatin 40 mg
38 Atropine sulfate 0.6mg/ml
39 augmentin 1.2g
40 Baclofen 10 mg
41 Benzathine Penicillin G 1.2 MU
42 Benzyl Benzoate 25%,60ml
43 Beradual 200md
44 Beradual  forte 0.5mg+1.25mg
45 Betahistine 12 mg
46 Betamethasone 0.1%,5g
47 Bromocriptine 2.5 MG
48 Budesonide 200mcg/200md
49 Calamine 60ml
50 Calcium  Carbonate 600mg
51 Calcium Gluconate 10%w/v,10ml
52 Calcium polystyrene sulfonate 5 G
53 Captopril 25 MG.
54 Carbamazepine 200 mg
55 Carfergot 1+100mg
56 Carminative 180ml
57 Cefalexine (500) 500 mg
58 Cefazolin  sodium 1 g
59 Cefixime 100 mg
60 ceftazidime 1 g
61 Ceftriaxone 1g
62 Charcoal activated 5 g.
63 Chloramphenicol ear 1%,10 ml
64 Chloramphenicol eye 0.5 %,10 ml
65 Chlorhexidine (Hibiscrub) 4%,450 ml
66 Chlorhexidine OB cr. 1%,100G
67 Chloroquine  Phosphate 250mg
68 Chlorpromazine 25mg
69 Chlorpromazine 100mg
70 Clean Care gel GPO 400 g
71 Clindamycin 150 mg
72 CLOBETASOLE 0.05 % 0.05 %
73 Clonazepam 0.5mg
74 Clonazepam 2mg
75 CLOPIDOGREL 75 MG
76 Clotrimazole  1% 10 gm
77 Clotrimazole  Vaginal 100 mg
78 clotrimazole อม 10 mg
79 Cloxacillin Sodium 1g
80 Clozapine 100mg
81 CLOZAPINE 25 25 MG.
82 Colchicine 0.6mg
83 Co-trimoxazole 400+80mg
84 Co-trimoxazole 200+40mg/5ml
85 CPM 4mg
86 CPM 10mg/ml
87 CPM 2.5mg/5ml,60ml
88 Cyproheptadine 4mg
89 D-5N/2 1000ml
90 D-5N/3 500ml
91 D-5N/5 500ml
92 D-5-S 1000ml
93 D-5-W 100ml
94 D-5-W 500ml
95 Dapsone 100 mg
96 DEFEROXAMINE 500 mg
97 Dexamethasone 4mg/ml,1ml
98 Dextromethophan HBr 15mg
99 Diazepam 10mg/2ml
100 Diazepam 5mg
101 Diazepam 2 mg
102 Diclofenac sodium 25mg
103 Diclofenac sodium 75mg/3ml,3ml
104 Dicloxacillin Sodium 250 mg
105 Dicloxacillin Sodium 62.5mg/5ml 60ml
106 Digoxin 0.25mg
107 Digoxin 0.25mg/ml
108 Diltiazem 120 mg.
109 Dimenhydrinate 50mg
110 Dimenhydrinate 50mg/ml
111 dipotassium chlorazepate 5mg
112 Domperidone 10mg
113 Domperidone 10mg/ml,30ml
114 Dopamine 250mg/10ml,10ml
115 Doxazosin 4 mg 4 mg
116 Doxycycline 100 mg
117 Enalapril 5mg
118 Enalapril 20mg
119 Enema 100ml
120 Enema 20ml
121 ERIC 1000IU/5ml,5ml
122 Erythromycin Estolate 125mg/5ml 60ml
123 Ferrous fumarate
124 Ferrous fumarate 200 mg.
125 Fluconazole 200mg
126 Fluoxetine 20mg
127 Flupentixol 20mg/ml,2ml
128 Fluphenazine 25mg/ml,1ml
129 Folic acid 5mg
130 Formaldehyde 38%,450 ml
131 Furazone 0.2%,15g
132 Furosemide 500mg
133 Furosemide 40mg
134 Furosemide 20mg/2ml
135 FUROSEMIDE 250 mg. 10 mg/ml(25ml)
136 Gabapentin 100 mg
137 gemfibrozil 600 mg 600mg
138 Gentamycin sulfate 40 mg/ml,2ml
139 Glipizide 5mg
140 Glycerin 12%,450ml
141 Glycerin Suppo.
142 glyceryl guaiacolate 100 mg
143 Haloperidol 0.5mg
144 Haloperidol 2mg
145 Haloperidol 5mg
146 Haloperidol 5mg/ml,1ml
147 Haloperidol 2 mg./ml 15 ml.
148 Haloperidol Decanoate 50mg,1ml
149 HCTZ 25 mg
150 Hepatitis B vaccine 20mcg
151 Hista – OPH 10 ml
152 Hydralazine inj
153 Hydralazine HCL 25mg
154 Hydralazine HCL 10mg
155 Hydrocortisone Na 100mg/2ml,2ml
156 Hydrogen peroxide 20 volum,450ml
157 Hydroxychloroquine sulfate 200 mg
158 Hydroxyzine 10mg
159 Hyoscine-N-butyl Bromide 10mg
160 Hyoscine-N-butyl Bromide 5mg/5ml,30ml
161 Hyoscine-N-butyl Bromide 20mg/ml,1ml
162 Ibuprofen 200 mg
163 Ibuprofen 400mg
164 Ibuprofen 100mg/5ml,60ml
165 Imipramine 25mg
166 Insulin 70/30  Penfill 5*3 ml
167 Insulin NPH  Penfill 5*3ML
168 Insulin,mixtard 30HM 100iu/ml,10ml
169 Insulin,NPH 100iu/ml’10ml
170 Insulin,Regular 100iu/ml’10ml
171 Isosorbide dinitrate 5mg
172 Isosorbide dinitrate 10mg
173 Itraconazole 100mg
174 Ketamine HCL 50mg/5ml
175 K-Y Jelly 30g,120g
176 L.R.S 1000ml
177 Lactulose 50%,100ml
178 Lamivudine 100 mg
179 lamivudine 150 150 mg
180 lercanidipine 20 mg
181 Levo + Ethinyl 150+30mcg
182 levodopa+benserazide 100/25 100/25
183 Lidocaine HCL 1%,50ml
184 Lidocaine HCL 2%,50ml
185 Lidocaine HCL 2%,30gl
186 Lidocaine Viscous 2%,100 ml
187 Lidocaine with Adrenaline 1%,50ml
188 Lidocaine with Adrenaline 2%,50ml
189 Lithium Carbonate 300mg
190 loratadine 10mg
191 Lorazepam 0.5mg
192 Losartan potassium 50MG.
193 madopar 250
194 Magnesium sulfate 50%,2ml
195 manidipine 20 mg
196 Medroxyprogesteronene 50mg/3ml,3ml
197 meropenem 1 g
198 Metformin 500mg
199 Methimazole 5mg
200 Methotrexate 2.5 mg
201 methyl salicylate cream
202 Methyldopa 250mg
203 Metoclopramide 10mg
204 Metoclopramide 10mg/2ml
205 Metregein 0.2mg/ml,1ml
206 Metronidazole 200mg
207 Metronidazole 0.5%w/v,100ml
208 Metropolol 100 mg
209 MIANSERRIN 30 MG
210 Moduretic HCTZ 50+Amilo
211 MOM 60ml
212 Morphine sulfate 10mg/ml,1ml
213 Morphine sulfate SR tablet 10 mg
214 MTV 60ml
215 MTV
216 Nalador ( Sulperstone ) 500mcg
217 Naloxone 0.4mg/ml,1ml
218 Naproxen 250mg
219 Nifedipine 5mg
220 norepinephrine 1mg/ml
221 Norfloxacin 200mg
222 Nortriptyline HCL 25mg
223 Nortriptyline HCL 10mg
224 Ofloxacin 200mg
225 Olive Oil 450ml
226 Omeprazole 20 mg
227 Omeprazole (40mg) 40 mg
228 ORS  รสส้ม 6.975g/sac
229 oseltamivir 75 mg
230 oseltamivir 30 mg
231 Oxytocin 10 IU/ml,1ml
232 Paracetamol 325mg
233 Paracetamol 500mg
234 Paracetamol 120mg/5ml,60ml
235 paracetamol suppo
236 Paracetamol+Codeine 300+15mg
237 Penicillin G Sodium 5 MU
238 Penicillin V 250mg
239 Perphenazine 4mg
240 Pethidine HCL 50mg/ml,1ml
241 Phenobarbital 30mg
242 Phenobarbital 60mg
243 Phenylephrine 10 mg+CPM 4 mg .
244 Phenytoin sodium 100mg
245 Phenytoin sodium 50mg/ml,5ml
246 Pioglitazone 15 mg
247 Poly-Oph 5 ml
248 Potassium chloride 13.41mEq/15ml
249 Potassium chloride 20 mEq,10 ml
250 Povidone iodine 10%,450 ml
251 Praziquantel 600 mg
252 Prazosin 2mg
253 Prednisolone 5mg
254 Premarin 0.625mg
255 Premarin Vag. Cream 0.625mg/g
256 Primaquine 15 mg
257 Primolut – N 5mg
258 Propranolol HCL 10mg
259 Propranolol HCL 40mg
260 PTU 50mg
261 pyridostigmine 60 mg
262 Pyrimethamine 25 mg
263 Quinine sulfate 300 mg
264 Ranitidine 150 mg
265 Ranitidine 50 mg,2 ml
266 Risperidone 2 mg
267 Roxithromycin 150 mg
268 Salbutamol sulfate 2mg
269 Salbutamol sulfate 2mg/5ml,60ml
270 Salbutamol sulfate 0.5%,20ml
271 Salbutamol sulfate 01mg/dose,200md
272 Salicylic Acid 20 % 30 ml
273 Salicylic Acid 3 % 3 %
274 Scheriproct
275 seretide MDI 250/25
276 Sertraline 50 mg
277 silver cream 25 กรัม
278 Simethicone 40 mg/0.6ml,15m
279 Simethicone 80 mg
280 Simvastatin 10mg
281 Simvastatin 20 mg
282 Sinemet 100/25 100+25
283 SMW 240ml
284 Sodim valproate syr. 200 MG./ML.
285 Sodium Bicarbonate 300mg
286 Sodium bicarbonate 7.5%,50 ml
287 Sodium valproate 200 mg
288 Sodium valproate Chrono 500 mg.
289 Spersadex eye drop. 5 ml
290 Spironolactone 100mg
291 spironolactone 25 25 mg
292 Sterile water for inj 10ml
293 Sterile water for inj 100ml
294 Sterile water for inj TUR 1000ml
295 streptoKINASE 1.5MU
296 Sulfadiazine 500 mg
297 sulfasalazine 500 mg
298 Tar shampoo 120ml
299 tenofovir 300 mg
300 Terbutaline sulfate 0.5mg/ml,1ml
301 Tetanus Vaccine 10Lf/0.5ml
302 Tetracaine HCL 0.5 % eye drop. .
303 Tetracycline eye oint 3.5g
304 Theophylline SR 200mg
305 Thioridazine HCL 50mg
306 thyroxine Na 100 mcg
307 tolperisone 50 mg
308 Tramadol 50 mg/ml,2ml
309 Tramadol HCL 50mg
310 TRAZODONE 50 MG
311 Triamcinolone 0.02%,5g
312 Triamcinolone 0.1%,5g
313 Triamcinolone 10mg/ml,1ml
314 Triamcinolone in oral 0.1%,1g
315 Triferdine 0.15+0.4+60.81
316 Trifluoperazine 5mg
317 Trihexyphenidyl 2 mg
318 Tussis 60ml
319 Verapamil HCL 40mg
320 VERORAB / PCEC 0.5/1ml
321 Vit B complex
322 Vit B complex 1ml
323 Vit K1 1mg/0.5 ml
324 Vit K1 10 mg 10 mg/ml
325 vitamin B 12 100 mcg
326 VITAMIN B1 100 mg
327 Vitamin B6 100mg
328 Vitamin C 100mg
329 warfarin 1 1 mg
330 warfarin 2 2 mg
331 warfarin 3 3 mg
332 warfarin 5 5 mg
333 White vaseline 450g
334 Whitfield’s 15g
335 Zinc Oxide
336 กลีเซอรินพญายอ 10ml
337 ขมิ้น
338 ขิง
339 จันทน์ลีลา 100
340 ชาชงหญ้าดอกขาว
341 ตรีผลา 500 mg
342 ธรณีสัณฑะฆาต 500 mg
343 บำรุงโลหิต
344 เบญจกูล 100
345 ประสะกานพลู
346 ประสะน้ำนม
347 ประสะไพล
348 ปราบชมพูทวีป 500 mg
349 เพชรสังฆาต
350 ฟ้าทะลายโจร
351 ยาเขียวหอม
352 ยาคุมฝัง ..
353 ยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อม
354 ยาระบายมะขามแขก
355 ยาหอมเทพจิตร
356 ยาหอมนวโกฐ 200 mg
357 ยาอบสมุนไพรแห้ง
358 ยาอมมะแว้ง(รสบ๊วย) 20 เม็ด
359 รางจืด
360 ลูกประคบสมุนไพรแห้ง
361 ว่านชักมดลูก
362 สหัสธารา
363 หญ้าหนวดแมว
364 หมากฝรั่งนิโคติน 2 มิลลิกรัม 2 mg
365 ห้าราก