รพ.เกาะคา

บัญชียารพ.เกาะคา ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 2 พ.ย. 2561

วิธีค้นชื่อยาอย่างเร็ว Computer : กดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม F  , Android Phone : กดปุ่มสามจุดที่มุมขวาบน  เลือก “ค้นหาในเว็บ” จากนั้นพิมพ์ชื่อยา

1 ACARBOSE TAB 50 MG
2 Acetylcysteine  100mg/ml INJ 100mg
3 ACTIVATED CHARCOAL PWD 5 G
4 ACYCLOVIR TAB 200 MG
5 ADRENALINE INJ 1 ML
6 ADRENOSINE 3MG/ML INJ 2ML
7 ALBENDAZOLE TAB 200 MG
8 ALBENDAZOLE SUS sus 100mg/5ml
9 ALBUMIN INJ 20%
10 ALC.  GPO CENTELLA GEL 450 G
11 ALCOHOL 70 % SOL 60 ML
12 ALCOHOL 70 % SOL 450 ML
13 ALCOHOL 95% SOL 450 ML
14 ALFACALCIDOL (2561) TAB 0.25 MG
15 ALFUZOSIN TAB 10 MG
16 ALLOPURINOL TAB 100MG
17 ALUMINA+MAGNESIA TAB
18 AMIKACIN INJ 500 MG
19 AMIODARONE TAB 200 MG
20 AMIODARONE 150 MG/3ML INJ 3ML
21 AMITRIPTYLINE TAB 10 MG
22 AMITRIPTYLLINE TAB 25 MG
23 AMLODIPINE TAB 5 MG
24 AMLODIPINE TAB 10 MG
25 AMMON CARB PAED SYR
26 AMOXYCILLIN CAP 250 MG
27 AMOXYCILLIN CAP 500 MG
28 AMOXYCILLIN SYR
29 AMPHOTERICIN B INJ 50 MG
30 AMPICILLIN Na INJ 250 MG
31 AMPICILLIN Na INJ 1 G
32 ANTACID SUSPENSION SUS 240 ML
33 ANTIRABIES SERUM INJ
34 AROMATIC AMMONIA SPI 450 ML
35 ASPIRIN TAB 81 MG
36 ASPIRIN   CHEWABLE TAB 325 MG
37 ATARAX    HCL SYR 10 MG/5ML
38 ATENOLOL TAB 50 MG
39 ATROPINE 0.6MG/ML INJ 1 ML
40 ATROVASTATIN TAB 40 MG
41 AUGMENTIN CAP 625 MG
42 AUGMENTIN INJ 1.2 G
43 AUGMENTIN SUS 457
44 AZATHIOPRINE TAB 50 MG
45 BACLOFEN  (F2) TAB 10 MG
46 BENZATHINE PENICILLIN INJ 1.2MU
47 BENZTROPINE MESYLATE 2ML INJ 1MG/ML
48 BENZYL BENZOATE 25 % EXT 60 ML
49 BERADUAL MDI 200 MD
50 BERADUAL SOL 4 ML
51 BETAHISTINE MESILATE TAB 12 MG
52 BETAMETHASONE 0.1 % CRE 5g
53 BISACODYL    TAB TAB 5 MG
54 BROMOCRIPTINE TAB 2.5 MG
55 BROMPHE+PHENYL SYR 5+2MG
56 BROMPHENIRAMINE+PHENYLEPHRINE TAB 4+10 MG
57 BUDESONIDE 200 mcg MDI 200 MD
58 BUPIVACAINE 0.5 % INJ 4 ML
59 BUPIVACAINE 0.5 %(ISOBALIC) INJ 4 ML
60 CALAMINE EXT 60 ML
61 CALCIFEROL (D2) TAB 20000 U
62 CALCIUM TAB 600mg
63 CALCIUM GLUCONATE 10 % INJ 10 ML
64 Calcium Polystyrene Sulfonate pwd 5 gm
65 CAPTOPRIL TAB 25 MG
66 CARBAMAZEPINE TAB 200 MG
67 CARBAMAZEPINE CONTROL RELEASE TAB 200 MG
68 CARDEPINE(NICARDIPINE) INJ 2MG/2ML
69 CARMINATIVE MIX 180 ML
70 CARVEDILOL TAB 12.5 MG
71 CEFAZOLIN Na INJ 1 G
72 CEFIXIME CAP 100 MG
73 CEFIXIME SYS 100 MG/5 ML
74 CEFOTAXIME Sodium INJ 1 G
75 CEFTAZIDIUM INJ 1 G
76 CEFTRIAXONE INJ 1 G
77 CEPHALEXIN CAP 500 MG
78 CHLORAL HYDRATE 40 MG/ML SYR 30 ML
79 CHLORAMPHENICOL EAR 1 % DRP 10 ML
80 CHLORAMPHENICOL EYE 0.5 % DRP 10 ML
81 CHLORHEXIDINE 0.12 % SOL 250 ml
82 CHLORHEXIDINE 4 % SCR 5 L
83 CHLORHEXIDINE 5 % SOL 5 L
84 CHLORHEXIDINE OB CREAM CRE 100 G
85 CHLORPROMAZINE TAB 25 MG
86 CHLORPROMAZINE TAB 100 MG
87 CIPROFLOXACIN TAB 250 MG
88 CIPROFLOXACIN  INJ 400MG ING 2MG/ML
89 CISATRACURIUM BESYLATE INJ 5MG/ML
90 CLARITHROMYCIN TAB 500 MG
91 CLINDAMYCIN CAP 150 MG
92 CLINDAMYCIN   INJ ING 600MG
93 CLOBETASOL 0.05 % CRE 5g
94 CLONAZEPAM TAB 0.5 MG
95 CLONAZEPAM TAB 2 MG
96 CLOPIDOGREL TAB 75 MG
97 CLOTRIMAZOLE  100  mg VAG tab
98 CLOTRIMAZOLE 1 % CRE 5 G
99 CLOTRIMAZOLE 1 % EAR 15 ML
100 CLOTRIMAZOLE TROCHE TAB 10 MG
101 CLOTRIMAZOLE VAGINOL TAB 100 mg
102 CLOXACILLIN Na INJ 1 G
103 CLOZAPINE TAB 25 MG
104 CLOZAPINE TAB 100 MG
105 COLCHICINE TAB 0.6 MG
106 Colistimethate sodium INJ 150 mg
107 CONCOR(Bisoprolol fumarate) TAB 2.5mg
108 CONJUGATED ESTROGEN TAB 0.625 MG
109 CO-TRIMAZOLE TAB 400+80 MG
110 CO-TRIMOX(200+40MG) SUS 60 ML
111 CO-TRIMOXAZOLE ING
112 CPM TAB 4 MG
113 CPM  SYR SYR 60ML
114 CPM 1 ML INJ 10 MG/ML
115 CYCLOPROGYNOVA TAB
116 CYPROHEPTADINE TAB 4 MG
117 CYTOTEC (MISOPROSTONE) tab 200mcg
118 D-10-NSS LVP 1000 ML
119 D-10-W LVP 1000 ML
120 D-5-NSS LVP 1000 ML
121 D-5-NSS/2 LVP 1000 ML
122 D-5-NSS/3 LVP 500 ML
123 D-5-NSS/3 LVP 1000 ML
124 D-5-NSS/5 LVP 500 ML
125 D-5-W LVP 100 ML
126 D-5-W LVP 500 ML
127 D-5-W LVP 1000 ML
128 DAPSONE TAB 100 MG
129 DEANXIT TAB 0.5+10 MG
130 DESFERAL   500 MG INJ 500 MG
131 Dexa+framy+gramicid(Sofradex) SOL
132 DEXA+NEOMYCIN EYE-EAR EYE 5 ML
133 Dexamethasone 4 mg tab. TAB 4 mg
134 DEXAMETRASONE TAB 0.5 mg
135 DEXAMETRASONE 1 ML INJ 4 MG/ML
136 DEXTRAN 40 % IV 500 ML
137 DEXTROMETROPHAN TAB 15 MG
138 DIAZEPAM TAB 2 MG
139 DIAZEPAM TAB 5 MG
140 DIAZEPAM 2 ML INJ 10MG/2ML
141 DICLOFENAC TAB 25 MG
142 DICLOFENAC 3 ML INJ 75MG/3ML
143 DICLOXACILLIN CAP 250 MG
144 DICLOXACILLIN 62.5MG/5ML SYR 60 ML
145 DIDANOSINE TAB 125 MG
146 DIETHYLCARBAMAZINE TAB 300 MG
147 DIGOXIN TAB 0.25 MG
148 DIGOXIN  0.25MG/ML INJ 2 ML
149 DILTIAZEM TAB 120 MG
150 DIMENHYDRINATE TAB 50 MG
151 DIMENHYDRINATE 50 MG/ML INJ 1 ML
152 DIPOTASSIUM CLORAZEPATE CAP 5 MG
153 DOBUUTAMINE INJ 250MG/5ML
154 DOMPERIDONE TAB 10 MG.
155 DOMPERIDONE 5MG/5ML SUS 30 ML
156 DOPAMINE HCL 250MG/10ML INJ 10 ML
157 DOXAZOSIN TAB 4 MG
158 DOXYCYCLINE CAP 100 MG
159 EFAVIRENZ 600 MG TAB 600 MG
160 ENALAPRIL TAB 5 MG
161 ENALAPRIL TAB 20 MG
162 ENOXAPARINE INJ 40 MG/ML
163 ENOXAPARINE INJ 60 MG/ML
164 ENTACAPONE TAB 200 MG
165 EPHEDRINE INJ 50 MG/ML
166 ERGOTAMINE+CAFFEINE TAB 1+100 MG
167 ERYTHROMYCIN 125MG/5ML SYR 60 ML
168 ETERICOXIB(NED) TAB 90 MG
169 ETHAMBUTOL TAB 500 MG
170 ETHAMBUTOL TAB 400 MG
171 ETOMIDATE INJ 20 MG/10ML
172 ETONOGESTREL IMPANT INJ 68 MG
173 FENOFIBRATE TAB 300 MG
174 Fentanyl Patch 25 mcg
175 FENTANYL  1 ML INJ 10MG/ML
176 FERROUS  15ML SYR 45MG/0.6ML
177 FERROUS FUMARATE TAB 200 MG
178 FINASTERIDE TAB 5 MG
179 FLUCONAZOLE CAP 200 MG
180 FLUOXETINE TAB 20 MG
181 FLUPENTIXOL INJ 40MG/ML
182 FLUPHENAZINE 1 ML INJ 25 MG/ML
183 FLUTICASONE NASAL SPRAY Spr 27.5 mcg
184 FOLIC TAB 5 MG
185 FORMALDEHYDE 38% SOL 450 ML
186 FUROSEMIDE TAB 500 MG
187 FUROSEMIDE TAB 40 MG
188 FUROSEMIDE 2 ML INJ 20 MG
189 FUROSEMIDE 25 ML INJ 10MG/ML
190 GABAPANTIN TAB 100 MG
191 GEMFIBROZIL CAP 300 MG
192 GENTAMYCIN 2 ML INJ 40MG/ML
193 GLIPIZIDE TAB 5 MG
194 GLUCOSE 50 ML INJ 50 %
195 GLYCERIN 12 % SOL 450 G
196 GLYCERINE RECTAL SUP
197 GLYCERYL TAB 100 mg
198 GLYCERYL SYR 100 MG
199 GPO VIR Z TAB 200+150+250
200 HALOPERDOL SOL 0.20%
201 HALOPERDOL  DECANOATE 1ml INJ 50 MG/ML
202 HALOPERIDOL TAB 0.5 MG
203 HALOPERIDOL TAB 5 MG
204 HALOPERIDOL TAB 2 MG
205 HALOPERIDOL 1 ML INJ 5 MG/ML
206 HCTZ TAB 25 MG
207 HEPARIN 5 ML INJ 5000IU/ML
208 HEPATITIS B INJ 10 mcg
209 HEPATITIS B IMMUNO INJ 180IU/1ML
210 HISTA-OPH EYE 10 ML
211 HYDRALAZINE INJ 20 MG
212 HYDRALAZINE HCL TAB 25 MG
213 HYDRALAZINE HCL TAB 10  MG
214 HYDROCORTISONE INJ 100MG/2ML
215 HYDROGEN SOL 450 ML
216 HYDROXYCHLOROQUINE TAB 200 MG
217 HYDROXYPROGESTERONE INJ 250 MG
218 HYDROXYUREA TAB 500 mg
219 HYDROXYZINE HCL TAB 10 MG
220 HYOSCINE INJ 20MG/ML
221 HYOSCINE(BUSCOPAN)30ML SYR 5MG/5ML
222 HYOSCINE-N-BUTYL-Br TAB 10 MG
223 IBUPROFEN TAB 200 MG
224 IBUPROFEN TAB 400 MG
225 IBUPROFEN 100MG/5ML SUS 60 ML
226 IMIPENEM  INJ  500 mg INJ 500 GM
227 IMIPRAMINE TAB 25 MG
228 INSULIN MIXTARD 30 HM INJ 3ML
229 INSULIN MIXTARD 30 HM INJ 10ml
230 INSULIN NPH 100IU/ML INJ 10 ML
231 INSULIN NPH(PEN)100IU/ML INJ 3 ML
232 INSULIN REGULAR INJ 100IU/ML10 ML
233 IODINE TAB
234 ISONIAZID TAB 100 MG
235 ISOSORBIDE DINITRATE TAB 10mg
236 ISOSORBIDE DINITRATE TAB 5 MG
237 ITRACONAZOLE CAP 100 MG
238 KETAMINE INJ 50 MG/ML
239 KETOCONAZOLE TAB 200 MG
240 LACTA RINGER LVP 1000 ML
241 LACTULOSE SYR 100 ML
242 LAMIVUDINE (3TC) TAB 100 MG
243 LAMIVUDINE (3TC) TAB 150 MG
244 LAMOTRIGINE TAB 50 MG
245 LEVETIRACETAM TAB 500 MG
246 Levocetrizine( XYZAL? ) Tab 5 mg
247 LEVONOEGESTREL INJ 75MG/ROD
248 LEVONORL+EE TAB 150+30mcg
249 LIDACAINE + ADRENALINE INJ 2 %
250 LIDOCAIN HCL 1% INJ 50 ML
251 LIDOCAINE JEL 30 G
252 LIDOCAINE + ADRENALINE INJ 1%
253 LIDOCAINE 10 % SPY 50 ML
254 LIDOCAINE HCL 50 ML 2% INJ 2 %
255 LIDOCAINE VISCOUS 2 % SOL 100 ML
256 LITHIUM CARBONATE CAP 300 MG
257 LOPERAMIDE CAP 2 MG
258 LORATADINE TAB 10 MG
259 LORAZEPAM TAB 0.5 MG
260 LOSARTAN TAB 50 MG
261 LUBRICATING(K-Y) JEL 50 G
262 LUBRICATING(K-Y) JEL 3.5G
263 LYNESTRENOL TAB 0.5 MG
264 MAGNESIUM SULFATE INJ 50 %
265 MAGNESIUM SULFATE INJ 10 %
266 MANIDIPINE HCL TAB 20 MG
267 MARCAINE HCL 0.5 ML  (ED ข) INJ 20 ML
268 MARDOPA TAB 200/50
269 MEDROXYPROGESTERONE INJ 150MG/3ML
270 MEFENAMIC ACID CAP 250 MG
271 MELOXICAM TAB 7.5 MG
272 MEROPENEM  INJ 1 GM INJ 1 GM
273 METFORMIN TAB 500 MG
274 METHIMAZOLE TAB 5 MG
275 METHOTREXATE TAB 2.5 MG
276 METHYLDOPA TAB 250 MG
277 METHYLERGOMETRINE INJ 0.2MG/ML
278 METOCLOPRAMIDE 2 ML INJ 10 MG
279 METOPROLOL TAB 100 MG
280 METRONIDAZOLE TAB 200 MG
281 METRONIDAZOLE 100 ML INJ 0.5%W/V
282 MIANSERIN TAB 30 MG
283 MICRONIZED PROGESTERONE (UTROGESTAN ) TAB 200 MG
284 MIDAZOLAM  (DORMICOM) INJ 5 MG/ML
285 MILK OF MAGNESIA SUS 240 ML
286 MILK OF MAGNESIA SUS 60 ML
287 MODURETIC TAB
288 MONTELUKAST TAB 10 MG
289 MORPHINE SYR 10mg/5 ml
290 MORPHINE 1 ML INJ 10MG/ML
291 MORPHINE Retard TAB 10MG
292 MULTIVITAMIN TAB
293 MULTIVITAMIN SYR 60 ML
294 NALOXONE HCL 1 ML INJ 0.4 MG/ML
295 NAPROXEN TAB 250 MG
296 NEOSTIGMINE INJ 2.5 MG
297 NEVIRAPINE  200 MG TAB 200 MG
298 NICOTINIC TAB 50 MG
299 NIFEDIPINE 5 MG CAP 5MG
300 NITROGLYCERINE INJ 50MG/10ML
301 NOREPINEPHRINE INJ 1 MG/ML
302 NORETHISTERONE TAB 5 MG
303 NORFLOXACIN TAB 200 MG
304 NORMAL SALINE EXT 1000ml
305 NORTRIPTYLINE TAB 10 MG
306 NORTRIPTYLINE TAB 25 MG
307 NSS 0.3% LVP 500 ML
308 NSS 0.45% LVP 1000 ML
309 NSS 0.9 % LVP 1000 ML
310 NSS 0.9% LVP 100 ML
311 NYSTATIN SUS 12 ML
312 OCTREOTIDE100MCG/ML INJ 100MCG/ML
313 OFLOXACIN TAB 200 MG
314 OFLOXACIN SOL 0.30%
315 OLIVE OIL 50 % SOL 450 ML
316 OMEPRAZOLE CAP 20 MG
317 OMEPRAZOLE INJ 40 MG
318 ONDANSETRON INJ 8MG/4ML
319 ORS PWD 6.975GM
320 ORS รสส้ม PWD 4.25 GM
321 OSELTAMIVIR CAP 30 MG
322 OSELTAMIVIR CAP 45 MG
323 OSELTAMIVIR CAP 75 MG
324 Oxymetazoline SOL. 0.03%
325 Oxymetazoline 15 ML SOL. 0.05%
326 OXYTETRACYCLINE OIN 3.5 G
327 OXYTOCIN 10 IU/ML INJ 1 ML
328 PARA+CODEINE TAB 300+15 MG
329 PARACET+TRAMOL (DUOCETZ)NED TAB (325+375)
330 PARACETAMOL TAB 325 MG
331 PARACETAMOL TAB 500 MG
332 PARACETAMOL SYR 120MG/5ML
333 Paracetamol Ext.tab 250 mg
334 PARACETAMOL 60MG/0.6ML DRO 15 ML
335 PCEC INJ 0.5 ML
336 PENICILLIN G Na INJ 5MU
337 PERPHENAZINE TAB 2 MG
338 PERPHENAZINE TAB 4 MG
339 PETHIDINE 1 ML INJ 50MG/ML
340 PHENOBARBITAL TAB 60 MG
341 PHENYTOIN TAB 50 MG
342 PHENYTOIN CAP 100 MG
343 PHENYTOIN 50MG/ML INJ 5 ML
344 PILOCAPINE 2 % EYE DROP
345 PIOGLITAZONE (M2) TAB 15 MG
346 Piperacillin  + Tazobactam INJ 4+0.5 g
347 PIROXICAM CAP 10 MG
348 PODOPHYLLINE PAINT 0.25 SOL 15 ML
349 POLYGELINE(HAEMACCEL) IV 500 ML
350 POLY-OPH EYE 5 ML
351 POTASSIUM CHLORIDE 20mEq INJ 10 ML
352 POTASSIUM CHLORIDE 240 ML ELI 500 MG/5ML
353 POTASSIUM CHLORIDE 60 ML ELI 500 MG/5ML
354 POTASSIUM PHOSPHATE SOL 10.6mmole/15ml
355 POVIDONE IODINE 7.5 %SCRUB SCR 5000ML
356 POVIDONE IODINE10 % SOL 450 ml
357 PRALIDOXIME INJ 1G
358 PRAZIQUANTEL TAB 600 MG
359 PRAZOSIN TAB 2 MG
360 PREDNISOLONE TAB 5 MG
361 PROBENECID TAB 500MG
362 PROPAFENONE(RYTMONORM) TAB 150 MG
363 PROPOFAL INJ 10MG/ML INJ 10ML/ML
364 PROPRANOLOL TAB 10 MG
365 PROPRANOLOL TAB 40 MG
366 PROPYLTHIOURACIL TAB 50 MG
367 PROSTIN E2(DINOPROSTONE) VAG
368 PSEUDOEPHEDRINE 60 MG (EDก) TAB 60 MG
369 PYRAZINAMIDE TAB 500 MG
370 PYRIDOSTIGMINE TAB 60 MG
371 PYRIDOXINE 100 MG(B6) TAB 100 MG
372 PYRIMETHAMINE TAB 25 MG
373 RANITIDINE TAB 150 MG
374 RANITIDINE 50MG/2ML INJ 2 ML
375 RHESONATIVE INJ 625 IU/ML
376 RIFAMPICIN CAP 300 MG
377 RIFAMPICIN CAP 450 MG
378 RISPERIDAL 2 MG TAB  2 MG
379 ROCURONIUM BR (ESMERON) TAB 50 MG
380 ROPECT TAB
381 ROXITHROMYCIN TAB 150 MG
382 SALBUTAMOL TAB 2 MG
383 SALBUTAMOL 0.5 % SOL 20 ML
384 SALBUTAMOL 100 mcg MDI 200 MD
385 SALBUTAMOL 2 MG/5ML SYR 60 ML
386 SALICYLIC ACID 3% OIN 500 G
387 SCHERIPROCT SUP
388 SERETIDE MDI 250 MD
389 SERETIDE MDI 25/125
390 SERTRALINE TAB 50MG
391 SEVORANE 250ML INH 250 ML
392 SILVER SULFADIAZINE 1 % CRE 25 G
393 SIMETHICONE TAB 80 MG
394 SIMETHICONE 40 MG/0.6ML DRP 15 ML
395 SIMVASTATIN TAB 20 MG
396 SINEMET(levodopa+carbidopa) TAB 25/100
397 SMW SOL 240 ML
398 SODAMINT TAB 300 MG
399 SODIUM BICARBONATE INJ 7.5%
400 SODIUM HYPOCHLORIDE ผง 5G
401 SODIUM VALPROATE TAB 500 MG
402 SODIUM VALPROATE TAB 200 MG
403 SODIUM VALPROATE SYR 200MG/ML
404 SPIRONOLACTONE TAB 100 MG
405 SPIRONOLACTONE TAB 25 MG
406 STAVUDINE 30 MG(D4T) TAB 30 MG
407 STERILE WATER FOR INJ  100 ML
408 STERILE WATER FOR INJ 10 ML
409 STERILE WATER FOR INJ 1000 ML INJ  1000 ML
410 STREPTOKINASE 1.5 MU INJ 1 G
411 STREPTOMYCIN INJ 1 G
412 SUCCINYL CHOLINE INJ 50MG/ML
413 SULFADIAZINE TAB 500 MG
414 SULFASALAZINE TAB 500MG
415 SULPROSTONE INJ 500mcg
416 SWIFF SYR 45 ML
417 TA ORAL BASE  0.1 % GEL 1 G
418 TAR SHAMPOO SHP 120 ML
419 TENOFOVIR TAB 300 MG
420 TERBUTALINE 0.5MG/ML INJ 1 ML
421 TETAGAM P INJ 250IU/1 ML
422 TETANUS VACCINE INJ 0.5ml
423 TETRACAINE 0.5 % SOL 15 ML
424 THEOPHYLLINE TAB 200 MG
425 THIOPENTONE INJ 1G
426 THIORIDAZINE TAB 50 MG
427 THIORIDAZINE TAB 25 MG
428 THYROXINE TAB 100 mcg
429 TIBOLONE (NED) 28’s TAB 2.5 MG
430 TOLPERISONE  (NED) TAB 50 MG
431 TOPIRAMATE TAB 50 MG
432 TRAMADOL CAP 50 MG
433 TRAMADOL  50 MG/ML INJ 1 ML
434 TRANEXAMIC ACID INJ
435 TRANSAMIC ACID TAB 250 MG
436 TRAZODONE HCL TAB 50 MG
437 TRIAMCINOLONE 0.02 % CRE 5 G
438 TRIAMCINOLONE 0.1 % CRE 5 G
439 TRIAMCINOLONE 10 MG/ML INJ 10MG/ML
440 TRIAMCINOLONE 40 MG/ML INJ 40MG/ML
441 TRIFERDINE TAB
442 TRIFLUOPERAZINE TAB 5 MG
443 TRIHEXYPHENIDYL TAB 2 MG
444 TUSSIS BROWN MIX 60 ML
445 UNISON ENEMA ENE 133 ML
446 UREA CEARM CRE 500 G
447 VASELINE WHITE OIN 450 G
448 VERAPAMIL TAB 40 MG
449 VIT K 10 MG/ML INJ 10 MG
450 VITAMIN B COMPLEX TAB
451 VITAMIN B COMPLEX INJ 1 ML
452 VITAMIN B1 TAB 100 MG
453 VITAMIN B12 TAB 100 MG
454 VITAMIN C TAB
455 VITAMIN K 1 MG/0.5ML INJ 0.5 ML
456 VOLUVEN SOL
457 Warfarin   1  mg TAB
458 Warfarin   2 mg TAB
459 Warfarin   3 mg TAB
460 Warfarin   5 mg TAB
461 ZIDOVUDINE CAP 100 MG
462 ZINC OXIDE 7.5 % CRE 25 G
463 ขมิ้นชัน CAP
464 ขิงชาชง ซอง 6 G
465 ครีมพญายอ cre
466 จันทน์ลีลา    แคปซูล cap 100 cap
467 ประสะไพล CAP 400 mg
468 พญายอครีม 5g
469 เพชรสังฆาต CAP
470 ไพลครีม CAP
471 ฟ้าทลายโจร CAP
472 มะขามแขก CAP
473 มะแว้ง tab
474 ยาแก้ไอ มะขามป้อม SYR
475 ยาขี้ผึ้งไพล CAP
476 ยาเขียวหอม CAP
477 ยาชงตรีพลา CAP
478 ยาธรณีสันทะฆาต CAP
479 ยาธาตุบรรจบ CAP
480 ยาบำรุงโลหิต CAP
481 ยาเบญจกูล cap
482 ยาปราบชมพูทวีป CAP
483 ยาปลูกไฟธาตุ CAP
484 ยามะระขี้นก CAP
485 ยาหอมเทพจิตร CAP
486 ยาหอมนวโกฐ ผง
487 ยาห้าราก CAP
488 รางจืด ชาชง ผง  cap
489 ลูกประคบสมุนไพร CAP
490 ว่านหางจระเข้ GEL 30 G
491 สหัสธารา  แคปซูล cap 100 cap
492 หญ้าดอกขาว CAP
493 หญ้าหนวดแมว CAP