รพ.สบปราบ

บัญชียารพ.สบปราบ ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 2 พ.ย. 2561

วิธีค้นชื่อยาอย่างเร็ว Computer : กดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม F  , Android Phone : กดปุ่มสามจุดที่มุมขวาบน  เลือก “ค้นหาในเว็บ” จากนั้นพิมพ์ชื่อยา

1 0.9% NSS LVP
2 0.9% NSS LVP
3 10 % DEXTROSE IN WATER LVP
4 2-PAM 1 G INJ
5 5 % DEXTROSE IN  1/2 NSS LVP
6 5 % DEXTROSE IN  1/3 NSS LVP
7 5 % DEXTROSE IN  1/5 NSS LVP
8 5 % DEXTROSE IN NSS LVP
9 5 % DEXTROSE IN WATER LVP
10 5 % DEXTROSE IN WATER LVP
11 50 % GLUCOSE INJ.
12 ACETAR LVP
13 ACETYLCYSTEINE 100  mg/ml INJ.
14 ACYCLOVIR 200 mg TAB.
15 ADENOSINE 3 mg/ml INJ
16 ALBENDAZOLE 200 mg TAB.
17 ALBENDAZOLE 100mg/5ml SUSP.
18 ALCOHOL 0.95 SOL.
19 ALCOHOL 0.7 SOL.
20 ALCOHOL 0.7 SOL.
21 ALFUZOSIN  XL 10 mg SR TAB refer
22 ALLOPURINOL 100 mg TAB.
23 AMILORIDE+HCTZ 5+50 mg TAB
24 AMIODARONE 200 mg TAB refer
25 AMIODARONE   HCL 150 mg/3ml INJ
26 AMITRIPTYLINE 10 mg TAB.
27 AMITRIPTYLINE 25 mg TAB.
28 AMLODIPINE 5 mg TAB
29 AMMONIA SPIRIT
30 AMOXYCILLIN 500 mg CAP.
31 AMOXYCILLIN 125 mg/5 ml SYR.
32 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID 457 mg syr
33 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID 1.2 G INJ
34 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID ( นวัตกรรม ) 625 mg TAB.
35 AMPHOTERICIN-B 50 mg INJ.
36 AMPICILLIN SODIUM 1 g INJ.
37 Antacid SUSP.
38 antazoline+tetrahydrozoline 0.05+0.04 SOL.
39 ANTIRABIES HYPERIMMUNE SERUM 1,000 IU/5 ml INJ.
40 ANTIVENOM SERA  งูเห่า INJ.
41 ANTIVENOM SERA  ระบบประสาท INJ.
42 ANTIVENOM SERA ระบบเลือด INJ.
43 ASCORBIC ACID (VITAMIN C) 100 mg TAB.
44 ASPIRIN chew 325 mg TAB.
45 ASPIRIN enteric coated 81 mg TAB.
46 ATENOLOL 50 mg TAB.
47 atorvastatin (นวัตกรรม ) 40 mg TAB
48 ATROPINE SULFATE 0.6 mg/ml INJ.
49 Azithromycin 250 mg CAP.
50 BACLOFEN 10 mg TAB.
51 BENZATHINE PENICILLIN G 1.2 MU INJ.
52 BENZHEXOL( TRIHEXYPHENIDYL HCl ) 2 mg TAB.
53 BENZYL BENZOATE 0.25 LOT.
54 Betahistine mesilate 12 mg tab
55 BETAMETHASONE VALERATE 0.001 CR.
56 bisoprolol fumarate 2.5 mg TAB
57 BROMOCRIPTINE 2.5 mg TAB.
58 Brompheniramine+phenylephrine 4+10 mg tab
59 BUDESONIDE 200 mcg MDI.
60 CALAMINE LOT.
61 CALCIUM  GLUCONATE 10 % W/V INJ.
62 CALCIUM CARBONATE 600 mg TAB.
63 CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE POWDER
64 CAPTOPRIL 25 mg TAB
65 Carbamazepine 100 mg/5ml SYR refer
66 CARBAMAZEPINE 200 mg TAB.
67 CARBAMAZEPINE  SR 200 mg TAB. refer
68 CARMINATIVE MIXT.
69 Carvedilol 12.5 mg TAB
70 CEFAZOLIN SODIUM 1 g INJ.
71 CEFIXIME 100 mg CAP.
72 CEFtrazidime 1 g INJ.
73 CEFTRIAXONE 1 g INJ.
74 CEPHALEXIN 500 mg CAP.
75 CHARCOAL, ACTIVATED PWD.
76 CHLORHEXIDINE (HIBISCRUB) 0.04 SOL.
77 chlorheXIDINE OB 1 % 200 g
78 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10 mg/ml INJ.
79 CHLORPROMAZINE 100 mg TAB.
80 CHLORPROMAZINE 25 mg TAB.
81 ciprofloxacin 250 mg TAB
82 ciprofloxacin 400mg INJ refer
83 Clean care gel SOL
84 CLINDAMYCIN 150 mg CAP.
85 CLINDAMYCIN 150mg/4 ml INJ refer
86 CLOBETASOL PROPIONATE CR.
87 CLONAZEPAM 0.5 mg TAB.
88 CLONAZEPAM 2 mg TAB.
89 CLOPIDOGREL BISULFATE 75 mg TAB
90 CLOTRIMAZOLE 0.01 ear drop
91 CLOTRIMAZOLE 0.01 CR.
92 CLOTRIMAZOLE  VAGINAL 100 mg EXT. TAB.
93 CLOXACILLIN SODIUM 1 g INJ.
94 CLOZAPINE 25 mg TAB.
95 CLOZAPINE 100 mg TAB.
96 COLCHICINE 0.6 mg TAB.
97 CONJUGATED ESTROGEN(PREMARIN) 0.625 mg TAB.
98 CO-TRIMOXAZOLE 400+80 mg TAB.
99 CO-TRIMOXAZOLE 200+40 mg/5 ml SUSP.
100 CPM 4 mg TAB.
101 CPM 2.5 mg/5 ml SYR.
102 Cyclo-Progynova tab refer
103 CYPROHEPTADINE 4 mg TAB.
104 DAPSONE 100 mg TAB.
105 DEFEROXAMINE 500 mg INJ
106 Dexa Oph sol
107 DEXAMETHASONE 4 mg/ml INJ.
108 DEXTRAN 40 IN NSS LVP
109 DIAZEPAM 2 mg TAB.
110 DIAZEPAM 5 mg TAB.
111 DIAZEPAM 10 mg/2ml INJ.
112 DICLOFENAC SODIUM 25 mg TAB.
113 DICLOFENAC SODIUM 75 mg/3 ml INJ.
114 DICLOXACILLIN SODIUM 250 mg T cap
115 DICLOXACILLIN SODIUM 62.5 mg/5 ml SYR.
116 Diethylcarbamazine citrate 300 mg TAB
117 DIGOXIN 0.25 mg TAB.
118 DIGOXIN 0.25 mg/ml INJ.
119 DIMENHYDRINATE 50 mg TAB.
120 DIMENHYDRINATE 50 mg/ml INJ.
121 DIPOTASSIUM CLORAZEPATE 5 mg CAP.
122 disulfiram 500 mg tab
123 DOMPERIDONE MALEATE 10 mg TAB.
124 DOMPERIDONE MALEATE 1 mg/ml SUSP.
125 DOPAMINE HCl 250 mg/10 ml INJ.
126 DOXAZOSIN 4 mg TAB
127 DOXYCYCLINE HCl 100 mg CAP.
128 ENALAPRIL MALEATE 20 mg TAB.
129 ENALAPRIL MALEATE 5 mg TAB.
130 ENEMA ( Na Phosphate) ENEMA
131 enoxaparin 0.6 ml inj
132 EPINEPHRINE HCl(Adrenaline) 1 mg/ml INJ.
133 ERGOTAMINE TARTRATE+CAFFEINE 1+100 mg TAB.
134 ERYTHROMYCIN ESTOLATE 125 mg/5 ml SYR.
135 ETHAMBUTOL HCl 400 mg TAB
136 ETHAMBUTOL HCl 500 mg TAB
137 ethinyl estradiol + Levonorgestrel(R-den) 150 mcg+30 mcg TAB.
138 Fenofibrate 200mg CAP.
139 FERROUS FUMARATE 200 mg TAB
140 FERROUS FUMARATE 45mg/0.6ml Syr.Drop
141 Finasteride ( นวัตกรรม ) 5 mg TAB
142 FLUCONAZOLE 200 mg CAP.
143 FLUOXETINE 20 mg TAB.
144 FLUPENTIXOL 40 mg/ml INJ
145 FLUPHENAZINE 25 mg/ml INJ
146 FOLIC ACID 5 mg TAB.
147 FUROSEMIDE 40 mg TAB.
148 FUROSEMIDE 500 mg TAB.
149 FUROSEMIDE 20 mg/ml INJ.
150 FUROSEMIDE HIGH DOSE 10 mg/ml INJ.
151 GABAPENTIN 100 mg CAP.
152 GEMFIBROZIL 300 mg CAP.
153 GENTAMYCIN SULFATE 40 mg/ml INJ.
154 GLIPIZIDE 5 mg TAB.
155 GLYCERIN 0.12 SOL.
156 GLYCERIN  borax 0.12 SOL.
157 glycerin rectal suppository 900mg SUPPO.
158 GLYCERYL  GUIACOLATE 100 mg TAB.
159 GPO VIR s30 TAB
160 GPO VIR Z 250 mg TAB
161 GUAIFENESIN 100mg/5ml SYR
162 HALOPERIDOL 0.5 mg TAB.
163 HALOPERIDOL 2 mg TAB.
164 HALOPERIDOL 5 mg TAB.
165 HALOPERIDOL 2 mg/ml Syr. Drop
166 HALOPERIDOL 5 mg/ml INJ.
167 HALOPERIDOL DECANOATE 50 mg INJ.
168 HEPATITIS B VACCINE 20 mcg/ml INJ.
169 HYDRALAZINE 20 mg INJ.
170 HYDRALAZINE HCl 25 mg TAB.
171 HYDRALAZINE HCl 10 mg TAB
172 HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg TAB.
173 HYDROGEN PEROXIDE 20 Volume SOL.
174 Hydroxychloroquine ( นวัตกรรม ) 200 mg TAB
175 hydroxypropyl methycellulose 0.003 sol
176 HYDROXYZINE 10 mg TAB.
177 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10 mg TAB.
178 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 5 mg/5 ml LIQ.
179 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20 mg/ml INJ.
180 IBUPROFEN 400 mg TAB.
181 IBUPROFEN 100 mg/5 ml SUSP.
182 IMIPRAMINE 25 mg TAB.
183 INSULIN, MIXTARD 30HM 100IU/ml INJ.
184 INSULIN,NPH 100 IU/ml INJ.
185 INSULIN,REGULAR 100 IU/ml INJ.
186 Ipratopium Br+ Fenoterol 0.5mg+1.25mg SOL.
187 Ipratopium Br+ Fenoterol 0.02 mg+0.05 mg/dose MDI.
188 ISONIAZID (INH) 100 mg CAP.
189 ISOSORBIDE DINITRATE 10 mg TAB.
190 ISOSORBIDE DINITRATE 5 mg TAB.
191 ITRACONAZOLE 100 mg CAP.
192 Jadelle 75 mg INJ
193 Kaletra (lopinavir+ritonavir) 200+50 mg TAB
194 KETAMINE HCl ( Calypsol) 50 mg/ml INJ.
195 LACTULOSE 66.70% SYR
196 LAMIVUDINE 100 mg TAB
197 LAMIVUDINE 150 mg TAB
198 Lamotrigine 50 mg TAB refer
199 Levetiracetam ( นวัตกรรม ) 500 mg TAB refer
200 levodopa+benzerazide (MADOPAR) 200/50 mg TAB.
201 levodopa+benzerazide (MADOPAR) 100/50 mg CAP.
202 levodopa+carbidopa (SINEMET) 100/25 mg TAB.
203 LIDOCAINE HCl 0.02 INJ.
204 LIDOCAINE HCl 0.01 INJ.
205 LIDOCAINE HCl 0.1 SPRAY
206 LIDOCAINE VISCOUS 0.02 SOL.
207 LIDOCAINE WITH ADRENALINE 0.02 INJ.
208 LIDOCAINE WITH ADRENALINE 0.01 INJ.
209 LITHIUM CARBONATE 300 mg T CAP
210 LORATADINE 10 mg TAB.
211 LORAZEPAM 0.5 mg TAB.
212 LOSARTAN  ( นวัตกรรม ) 50 mg TAB
213 LUBRICATING GEL
214 LYNESTRENOL 0.5 mg TAB
215 M REPE LOT.
216 MAGNESIUM SULFATE 0.1 INJ.
217 MAGNESIUM SULFATE 0.5 INJ.
218 manidipine 20mg TAB refer
219 MEDROXYPROGESTERONE ACETATE** 50 mg/3ml Inj
220 meropenem 1 G INJ
221 METFORMIN 500 mg TAB.
222 METHIMAZOLE 5 mg TAB.
223 methotrexate 2.5 MG TAB
224 METHYLDOPA 250 mg TAB.
225 METHYLERGOMETRINE MALEATE 0.2 mg/ml INJ.
226 METOCLOPRAMIDE 10 mg TAB.
227 METOCLOPRAMIDE 10 mg INJ.
228 metoprolol 100 mg TAB
229 METRONIDAZOLE 200 mg TAB.
230 METRONIDAZOLE 0.5%W/V INJ.
231 morPHINE 10mg/5ml SOL.
232 morphine  IR 10 mg TAB
233 MORPHINE MST 10 mg TAB
234 MORPHINE SULFATE 10 mg/ml INJ.
235 MTV TAB
236 MULTIVITAMIN (MV) SYR.
237 NALOXONE HCl 0.4 mg/ml INJ.
238 NAPROXEN 250 mg TAB.
239 Neomycin/polymyxin B/Gramicidin SOL.
240 Nevirapine 200 mg TAB
241 NIFEDIPIN 5 mg TAB
242 NOREPINEPHRINE 4mg/4ml INJ
243 NORETHISTERONE(Primolut-N) 5 mg TAB.
244 NORFLOXACIN 200 mg TAB.
245 NORMAL SALINE (external use) 0.009 SOL.
246 NORTRIPTYLINE HCl 25 mg TAB
247 NORTRIPTYLINE HCl 10 mg TAB
248 NYSTATIN 100,000iu/ml SUSP.
249 Octreotide Acetate 100mcg/ml INJ
250 OFLOXACIN 200 mg TAB.
251 olanzapine 5 mg tab refer
252 OLIVE   OIL SOL.
253 OMEPRAZOLE 20 mg CAP.
254 OMEPRAZOLE+SWI 40 mg INJ
255 ORAL REHYDRATION SALTS 6.975 g/SAC PWD.
256 OSELTAMIVIR 30 MG TAB
257 OSELTAMIVIR 45 MG TAB
258 OSELTAMIVIR 75 MG TAB
259 OxyTETRACYCLINE EYE OINT 0.01 EYE OINT
260 OXYTOCIN 10 IU/ml INJ.
261 PARACETAMOL 325 mg TAB.
262 PARACETAMOL 500 mg TAB.
263 PARACETAMOL non alc 120 mg/5 ml SYR.
264 PENICILLIN  G  SODIUM 5 MU INJ.
265 Penicillin V 250 mg TAB
266 PERPHENAZINE 4 mg TAB.
267 PETHIDINE HCl 50 mg/ml INJ.
268 PHENOBARBITAL 30 mg TAB.
269 PHENOBARBITAL 60 mg TAB.
270 PHENYTOIN BASE Prompt Release 50 mg TAB
271 PHENYTOIN SODIUM 50 mg/ml INJ.
272 PHENYTOIN SODIUM Extended Release 100 mg CAP.
273 pioglitazone 15 mg CAP.
274 podophylline 0.25 sol
275 POTASSIUM CHLORIDE 13.41 m Eq/15 ml ELIXIR
276 POTASSIUM CHLORIDE 20 mEq INJ.
277 POVIDONE IODINE 0.1 SOL.
278 POVIDONE IODINE 0.1 SOL.
279 PRAZIQUANTEL 600 mg TAB
280 PRAZOSIN 2 mg TAB.
281 PREDNISOLONE 5 mg TAB.
282 PRIMAQUINE DIPHOSPHATE 15 mg TAB.
283 PROPRANOLOL HCL 10 mg TAB.
284 PROPYLTHIOURACIL 50  mg TAB.
285 PYRAZINAMIDE 500 mg TAB
286 PYRIDOSTIGMINE 60 mg TAB refer
287 PYRIMETHAMINE 25 mg TAB
288 QUININE SULFATE 300 mg TAB.
289 QUININE SULFATE 300 mg/ml INJ.
290 RABIES VACCINES INJ.
291 RANITIDINE 150 mg TAB.
292 RANITIDINE 50 mg INJ.
293 RIFAMPICIN 300 mg TAB
294 RIFAMPICIN 450 mg TAB
295 RISPERIDONE 2 MG TAB
296 ROXITHROMYCIN 150 mg TAB.
297 SALBUTAMOL SULFATE 2 mg/5 ml SYR.
298 SALBUTAMOL SULFATE 0.005 SOL.
299 SALBUTAMOL SULFATE 0.1 mg/dose INH.
300 SALBUTAMOL SULFATE 2 mg TAB.
301 salmeteraol+fluticasone 25-125 mcg% EVOhaler
302 sertraline 50 mg TAB
303 SILVER SULFADIAZINE 0.01 CR.
304 SIMETHICONE 80 mg TAB
305 simethicone 40mg/0.6ml DROP
306 SIMVASTATIN ( นวัตกรรม ) 20mg TAB.
307 SODIUM BICARBONATE 300 mg TAB.
308 SODIUM BICARBONATE 0.075 INJ.
309 SODIUM VALPROATE 200 mg TAB.
310 SODIUM VALPROATE 200mg/ml SYR
311 SODIUM VALPROATE CHRONO 500 mg TAB.
312 SPIRONOLACTONE 100 mg TAB.
313 SPIRONOLACTONE 25 mg TAB.
314 STERILE   WATER  FOR  INJ. 10 ml INJ.
315 STREPTOKINASE 1.5 mIU INJ
316 STREPTOMYCIN SULFATE 1 g INJ.
317 SULFADIAZINE 500 mg TAB.
318 SULFASALAZINE 500 mg TAB refer
319 SULPROSTONE (NALADOR) 500 mcg INJ.
320 TAR shampoo SOL
321 Tenofovir 300 mg TAB
322 TERBUTALINE SULFATE 0.5 mg/ml INJ.
323 TETANUS TOXOID 10 Lf/0.5 ml INJ.
324 TETRACAINE 0.5% 0PTHAMIC SOLN 0.005 SOL
325 THEOPHYLLINE (sustained release) 200 mg TAB.
326 THIORIDAZINE HCl 50 mg TAB.
327 THYROXINE SODIUM ( l-FORM) 100 mcg TAB.
328 Ticlopidine 250 mg Tab refer
329 tolperisone HCL 50 mg TAB
330 Topiramate 50 mg TAB
331 TRAMADOL HCl 50 mg CAP.
332 TRAMADOL HCl 50 mg/ml INJ.
333 tranexamic acid 250 mg CAP.
334 transamin 250 mg/5ml INJ
335 TRAZODONE HCl 50 mg TAB
336 TRIAMCINOLONE 0.1 CR.
337 TRIAMCINOLONE 0.02 CR.
338 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 10 mg/ml INJ.
339 TRIAMCINOLONE IN ORAL BASE 0.1  GEL
340 triferdine tab
341 TRIFLUOPERAZINE (STELAZINE) 5 mg TAB.
342 TUSSIS MIXT.
343 VERAPAMIL 40  mg TAB
344 VIT B 1 100 mg TAB
345 VIT B 12 100 mcg TAB
346 VIT B 6 (pyridoxine ) 100 mg TAB
347 VIT B COMPLEX TAB.
348 VIT B COMPLEX 1 ml INJ.
349 VIT K1 (PHYTOMENADIONE) 10 mg INJ.
350 VIT K1 (PHYTOMENADIONE) 1 mg INJ.
351 WARFARIN 1 mg TAB
352 WARFARIN 5 mg TAB
353 WARFARIN  ( นวัตกรรม ) 3 mg TAB
354 WARFARIN ( นวัตกรรม ) 2 mg TAB
355 WHITE VASELINE EXT. OINT
356 Zidovudine 100 mg CAP.
357 ZILARVIR 150 mg tab
358 zinc oxide 0.075 CR.
359 กลีเซอรีน ‘พญายอ 10% w/v sol
360 ขมิ้นชันแคปซูล 350 mg CAP.
361 ขิง 500 mg CAP.
362 ครีมไพล 0.11 oint
363 จันทร์ลีลา tab
364 ชาชุมเห็ดเทศ 3G
365 ประสะไพล CAP.
366 ปราบชมพูทวีป CAP.
367 ยาเขียวหอม POWDER
368 ยาตรีผลา ผง/ยาชง
369 ยาธรณีสัณธะฆาต 500 mg CAP.
370 ยาธาตุบรรจบ 500 mg CAP.
371 ยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อม syr
372 ยาบำรุงโลหิต 500 mg CAP.
373 ยาประสะมะแว้ง (บ๊วย ) TAB.
374 ยาปลูกไฟธาตุ 500 mg CAP.
375 ยาผสมเถาวัลย์เปรียง 400 mg CAP.
376 ยาผสมเพชรสังฆาต สูตร2 500 mg CAP.
377 ยาฟ้าทะลายโจร 350 mg CAP.
378 ยามะขามแขก 7.5 mg TAB
379 ยามะระขี้นก 500 mg CAP.
380 ยารางจืด 400 mg CAP.
381 ยาสหัศธารา 500 mg CAP.
382 ยาหญ้าดอกขาว 2G/ซอง POWDER
383 ยาหอมทิพโอสภ 50 mg POWDER
384 ยาหอมเทพจิตร 200 mg tab
385 ยาหอมนวโกฐ 200 mg tab
386 ยาหอมอินทจักร์ 200 mg tab
387 ยาห้ารากสกัด 600 mg TAB
388 ยาอำมฤควาที 1 G/ซอง
389 ว่านหางจระเข้ 30 G GEL
390 สูตร SCHERIPROCT-N SUPPO.