รพ.วังเหนือ

บัญชียารพ.วังเหนือ ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 2 พ.ย. 2561

วิธีค้นชื่อยาอย่างเร็ว Computer : กดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม F  , Android Phone : กดปุ่มสามจุดที่มุมขวาบน  เลือก “ค้นหาในเว็บ” จากนั้นพิมพ์ชื่อยา

1 Acetylcysteine INJ 100 MG/ML
2 Acyclovir 200 mg. TAB 200 MG.
3 Acyclovir inj. 250 mg inj 250 mg
4 Adenosine INJ 3 MG/ML
5 Adrenaline inj 1mg. in 1ml
6 Albendazole tab 200 mg
7 Albendazole susp. SYR 100 mg/5ml
8 Alcohol (Ethyl) 95% sol 18 Lit
9 Alcohol 70% sol 60 cc
10 Alcohol 70% sol 450cc.
11 Alfacalcidol TAB 0.25 mcg.
12 Alfuzosin (Xatral) tab 10 mg
13 Allopurinol tab 100 mg
14 Alprazolam tab 0.5 mg
15 Amiodarone TAB 200 mg.
16 Amiodarone INJ 150MG/3ML
17 Amitriptyline tab 25 mg
18 Amitriptyline tab 10 mg
19 Amlodepine tab 10 mg.
20 Amlodipine tab 5 mg.
21 Ammoncarb SYR 60cc.
22 Amoxycillin sus 125 mg/5 ml
23 Amoxycillin cap 500 mg.
24 Amoxycillin+Clavulanate TAB 500+125 mg
25 Amoxycillin+Clavulanate inj
26 Amphotericin B inj 50 mg(Fungizone
27 Ampicillin inj. inj 1 gm
28 Antacid gel sus
29 Aromatic ammonia sol 450 ml.
30 Asafetida Tinc. sol 15 ml.
31 Aspirin tab 81 mg.
32 Aspirin chewable tab 325 mg
33 Atenolol tab 50 mg
34 Atropine SO4 inj 0.6 mg in 1ml.
35 Atrovastatin tab 40 mg.
36 Baclofen TAB 10 mg
37 Benzathine pen G inj 1.2 mu
38 Benztropine Mesylate 1 MG/ML
39 Benzyl benzoate lot 25% in 60 ml.
40 Berodual inh 0.02mg+0.05mg/d
41 Berodual forte sol for inh.4ml.
42 Betahistine Mesilate Tab 12 mg
43 Betamethasone cre 0.1% in 5 Gm.
44 Bromocriptine tab 2.5 mg
45 Budesonide inh 200 mcg
46 Budesonide nasal spray inh 50 mcg
47 C.P.M. tab 4 mg
48 C.P.M. inj 10mg in 1ml.
49 C.P.M. syr 2 mg/5 ml
50 Calamine Lotion sol 60cc.
51 Calcium carbonate tab 600 mg
52 Calcium Folinate tab 15 mg.
53 Calcium gluconate inj 1g/10ml
54 Captopril tab 25 mg.
55 Carbamazepine tab 200mg
56 Carminative Mix
57 Carvedilol 12.5 mg tab 12.5 mg
58 Cefalexin tab 500 mg.
59 Cefazolin inj 1gm
60 Ceftriaxone inj 1 gm
61 Charcoal activated pow ( 5g./ซอง )
62 Chloramphenicol eye drop sol  0.5% , 10 ml
63 Chlorhexidine cre 1% in 250 ml
64 Chlorhexidine scrub sol 4% in 5 lit.
65 Chlorpromazine inj 50mgl/ 2ml.
66 Chlorpromazine tab 25 mg.
67 Clindamycin 150 mg. cap 150 mg.
68 Clobetasol propionate cr. 0.1%
69 Clonazepam tab 2 mg.
70 Clonazepam tab 0.5 mg
71 Clopidogrel tab 75 mg.
72 Clorazepate cap 5 mg.
73 Clotrimazole cre 0.1% in 15gm
74 Clotrimazole vaginal sup  100mg
75 Cloxacillin inj 1 gm
76 Clozapine tab 100 mg.
77 Clozapine tab 25 mg.
78 Colchicine tab 0.6 mg
79 Cotrimoxazole tab 400+80mg
80 Cotrimoxazole sus 200+40mg/5ml
81 Cyclo-progynova tab
82 Cyproheptadine tab 4 mg
83 D-5-S inf 1000 ml.
84 D-5-S/2 inf 1000 ml.
85 D-5-S/3 inf 500  ml
86 D-5-S/5 inf 500 ml.
87 D-5-W inj  100 ml.
88 D-5-W inf 500 ml.
89 Dapsone tab 100 mg
90 Desferrioxamine INJ 500 MG
91 Desmopressin (Minirin) TAB 0.1 mg
92 Desmopressin acetate sol 10 microg.
93 Dexamethasone inj 4 mg in1ml.
94 Dextromethorphan tab 15 mg
95 Dextrose 50% INJ  50cc.
96 Diazepam tab 2 mg
97 Diazepam tab 5 mg
98 Diazepam inj 10mg. in2ml.
99 Diclofenac inj  (75mg/3cc.)
100 Diclofenac tab 25 mg
101 Dicloxacillin CAP 250 Mg.
102 Dicloxacillin SYR 62.5mg./5ml.
103 Diethylcarbamazine citrate tab
104 Digoxin inj 0.25 mg in 2 ml
105 Digoxin tab 0.25 mg
106 Diltiazem HCl SR TAB 120 MG.
107 Dimenhydrinate tab 50 mg
108 Dimenhydrinate inj 50mg in 1ml.
109 Disulfiram TAB 500 MG
110 Domperidone tab 10 mg
111 Domperidone sus 1 mg/ml in 30 m
112 Dopamine INJ 25 MG/ML
113 Doxazosin tab 4 mg
114 Doxycycline HCl cap 100 mg
115 Enalapril tab 5 mg
116 Enalapril tab 20 mg
117 Enoxaparin inj 60 mg.
118 Enoxaparin inj 40 mg
119 Entacapone 200 mg tab 200 mg
120 Ergocalciferol CAP 20000 IU
121 Ergotamine+Caffeine tab 1+100mg
122 Erythromycin 60 ml. sus 125mg/5ml.
123 Fenofibrate 200mg
124 Ferrous fumarate tab 200mg
125 Ferrous fumarate (Ferdek) syr 15 mg Fe/0.6ml
126 Finasteride tab 5 mg
127 Fluconazole cap 200 mg
128 Fluoxetine HCl cap 20 mg
129 Flupentixol decanoate inj. inj 40 mg
130 Fluphenazine dec. inj 25mg in 1ml.
131 Folic acid tab 5 mg
132 Formaldehyde SOL 450 ml
133 Fosfomycin inj 2 g.
134 Furosemide tab 40 mg
135 Furosemide tab  500 mg
136 Furosemide inj 20 mg in 2 ml
137 Furosemide 250 mg. (High dose) INJ 10 MG/ ML.
138 Gabapentin CAP 300 MG
139 Gabapentin cap 100 mg
140 Gemfibrozil cap 300 mg.
141 Gentian violet sol 1%
142 Glipizide tab 5 mg.
143 Glycerin suppo. tab 100 g.
144 Glycerine sol
145 Glyceryl Guiacolate tab 100 mg.
146 Guaifenesin SYR 100 mg/5 ml
147 Haloperidol tab 5 mg
148 Haloperidol tab 0.5 mg
149 Haloperidol tab 2 mg
150 Haloperidol sol 2 mg/ml
151 Haloperidol inj (5mg./1cc)
152 Haloperidol decanoate inj. inj 50 mg/1 ml.
153 HBIG inj 180 iu/ml
154 HCTZ TAB 25 MG.
155 Hep.B vaccine Adult. inj 20 mcg./1 ml.
156 Hista-oph  eye drop sol 5 ml
157 Hydralazine tab 10 mg
158 Hydralazine TAB 25 MG.
159 Hydralazine HCL INJ 20 MG.
160 Hydrocortisone inj 100mg
161 Hydrogen peroxide sol 20 vol.in450ml.
162 Hydroxychloroquine Tab 200  mg
163 Hydroxyethyl starch (voluven)6%
164 Hydroxyurea 500 mg
165 Hydroxyzine HCl tab 10 mg
166 Hyoscine tab 10 mg.
167 Hyoscine syr 5mg/5ml in 30ml
168 Hyoscine inj 20mg/1ml
169 Hypromellose ml 0.3% eyes drop sol 0.30%
170 Ibuprofen tab 200 mg
171 Ibuprofen tab 400 mg
172 Ibuprofen 60 ml syr 100mg/5ml
173 Imipramine HCl tab 25 mg
174 Implanon NXT tube 68 mg
175 Insulin Actrapid HM inj 100 iu/ml
176 Insulin Mixtard 30 HM 10 ml inj 100 iu/ml
177 Insulin Mixtard 30 HM Penfill inj 100 iu/ml
178 Insulin NPH HM 10 ml inj 100 iu/ml
179 Insulin NPH HM Penfill INJ
180 Isosorbide dinitrate tab 5mg
181 Isosorbide dinitrate tab 10 mg
182 Itraconazole cap 100 mg
183 Kalimate POW
184 KCL inj 20mEq in 10ml
185 KCL elixer 240 ml sol 100mg/ml
186 K-Y  jelly (ซอง) jel 5 gm
187 K-Y jelly (หลอด) JEL 50 g.
188 Lactulose sol 100 ml (134 g.)
189 Lamivudine TAB 100 MG
190 Lamivudine TAB 150 mg
191 Lercanidipine 10 mg tab 10 mg
192 Levetiracetam (Keppra) TAB 500 mg.
193 Levodopa+Benserazide CAP 100/25
194 Levodopa+Benserazide TAB 250
195 Levonorgestrel+ethinylestradial tab 0.15mg.+0.03mg.
196 Librax (CDPZ+Clidinium) tab
197 Lidocaine 1% 20 ml inj 1% in 20 ml
198 Lidocaine 2% + adrenaline inj 2%+adr.in50ml
199 Lidocaine 2% 20 ml inj 2% in 20 ml
200 Lidocaine 2% 50 ml inj 2% in 50 ml
201 Lidocaine viscous sol 2%
202 Lithium carbonate cap 300 mg
203 Loratadine tab 10 mg
204 Lorazepam tab 0.5 mg
205 Losartan potassium TAB 50 MG.
206 LRI inf  1000 ml
207 M.tussis MIX 60cc
208 Magnesium SO4 inj 10% in 10ml
209 Magnesium SO4 inj 50% in 2ml
210 Medroxyprogesterone inj 150mg/3ml
211 Metformin tab 500 mg
212 Methadone HCl sol 10 mg/ml sol 10 mg/ml
213 Methimazole tab 5 mg
214 Methotrexate TAB 2.5 mg.
215 Methyl Salicylate Cr. 25 g.
216 Methyldopa tab 250 mg
217 Methylergometrine inj 0.2mg in1ml
218 Metoclopramide tab 10 mg
219 Metoclopramide inj 10mg / 2ml.
220 Metoprolol tartrate Tab 100 mg.
221 Metronidazole tab 200 mg
222 Metronidazole inj 0.5% in 100ml
223 Milk  of Magnesia sus 60 cc
224 misoprostol 200 mg tab
225 Moduretic TAB 50+5
226 Morphine SO4 inj 10mg in 1ml.
227 Morphine Sulfate tab 10 mg
228 Multivitamin tab
229 Multivitamin syr 60 ml.
230 Mupirocin oint. cre 5 mg.
231 N.S.S. inj 0.9% in 100ml
232 N.S.S. inj 0.9% in 1000ml
233 N.S.S. Irrigation Sol 0.9% in 1000 ml
234 Naloxone inj 0.4mg/ml
235 Naproxen tab 250 mg
236 Nasotapp TAB 4 mg + 10 mg
237 Nasotapp 60 cc SYR 2 mg + 5 mg
238 Niclosamide TAB 500 MG.
239 Nicotinic acid tab 50 mg
240 Nifedipine 10 mg
241 Nifedipine 20 mg cap 20 mg
242 Norepinephrine (Levophed) inj 1 mg/ml
243 Norethisterone tab 5 mg
244 Norfloxacin tab 200 mg
245 Nortriptyline 10 mg. tab 10 mg.
246 Nortriptylline 25 mg. tab 25 mg
247 Nystatin sus 100,000 iu/ml i
248 Octreotide inj 0.1 mg/ml
249 Ofloxacin tab 200 mg
250 Olive oil oil
251 Omeprazole cap 20 mg
252 Omeprazole inj 40  mg
253 ORS (ผู้ใหญ่) pow 6.975 gm.
254 ORS(เด็ก) POW 4.253g.
255 Oseltamivir tab 75 mg.
256 Oseltamivir cap 45 mg.
257 Oseltamivir cap 30 mg.
258 Oxybutynin chloride TAB 5 mg.
259 Oxytocin inj 10iu in 1ml
260 P.T.U. tab 50 mg
261 Para+Codeine TAB 300mg.+15mg.
262 Paracetamol syr 120mg/5ml
263 Paracetamol 325 tab 325 mg
264 Paracetamol 500 tab 500 mg
265 Penicillin G Sodium inj 5 MU
266 Penicillin V tab 250 mg
267 Perphenazine tab 4 mg
268 Pethidine HCl inj 50mg in 1ml.
269 Phenobarbital tab 30 mg
270 Phenobarbital tab 60 mg
271 Phenytoin Na cap 100 mg
272 Phenytoin NA inj 250 mg/5 ml
273 Phenytoin Na cap 50 mg
274 Pioglitazone HCl 16.535mg tab 16.535mg
275 Piperracillin and tazobactam inj inj 4 gm+500mg
276 Piroxicam CAP 10 MG.
277 placebo ผสม methadone ml ml
278 Podophylline paint sol 25%
279 Poly Tar shampoo sol
280 Polygeline(Haemaccel) inf 500ml
281 Poly-oph eye drop sol 5 ml
282 Potassium citrate sol 1000 ml.
283 Potassium permanganate Cry
284 Povidone iodine sol 10%in450 ml.
285 Povidone iodine scrub sol 7.5% in
286 Pralidoxime Cl inj  1 gm(2-PAM)
287 Prazosin tab 2 mg
288 Prednisolone tab 5 mg
289 Premarin tab 0.625 mg
290 Proctosedyl sup
291 Propranolol tab 10 mg
292 Propranolol tab 40 mg
293 Pyridostigmine tab 60 mg
294 Pyrimethamine tab 25 mg
295 Rabies antiserum inj inj 1000 IU
296 Ranitidine tab 150 mg
297 Ranitidine inj 50 mg in 2 ml
298 Remeron tab 30 mg
299 Risperidone TAB 2 MG.
300 Risperidone TAB 1 MG
301 Roxithromycin tab 150 mg
302 S.W.I. 10 ml inj 10 ml
303 S.W.I. 100 ml inj 100 ml.
304 S.W.I. 1000 ml inj  1000 ml
305 Salbutamol tab 2 mg
306 Salbutamol MDI 200 Dose
307 Salbutamol sol  0.5%w/v , 20ml
308 Salbutamol syr 2 mg/5 ml
309 salmeterol+fluticasone Acc 50/250
310 salmeterol+fluticasone Evo25/125
311 Sertaline TAB 50 MG.
312 Silver sulfadiazine cre 25 gm
313 Silver sulfadiazine cre 450 gm
314 Simethicone tab 80 mg.
315 Simethicone 40 mg./0.6 cc sus 15 cc
316 Simvastatin tab 20 mg
317 Sinemet tab 100+25 mg
318 Sodium Bicarb Syr 60c.
319 Sodium bicarb. inj 7.5% in 50ml.
320 Sodium bicarb. tab 300 mg
321 Sodium Valproate TAB 200 mg
322 Sodium Valproate TAB  500 MG.
323 Sodium valproate sol. sol 200 mg/ml
324 Sorbitol sol
325 Spironolactone TAB 100 Mg.
326 Spironolactone tab 25 mg
327 Streptokinase inj 1.5 MU
328 Streptomycin inj. 1gm.
329 Sulfadiazine. tab 500mg
330 Sulfazalazine tab 500 mg.
331 Sulprostone inj 500 mcg(Nalador
332 T.A. cre 0.02% in 5 gm
333 T.A. cre 0.1% in 5 gm
334 T.A. inj 10 mg in 1ml.
335 T.A. oral paste pas 0.1% in 1gm
336 T.A.lotion sol 0.02%
337 T.T.(Tetanus toxoid) inj 0.5 ml
338 Tetracaine ED. SOL
339 Tetracycline eye oint. Oit 3.5g.
340 Theophylline SR tab 200 mg
341 Thioridazine tab 50 mg
342 Thyroxin tab 0.1 mg
343 Ticlopidine tab 250 mg
344 Tolperisone 50 mg. tab 50 mg.
345 Topiramate 50 mg Tab 50 mg.
346 Tramadol HCl cap 50 mg
347 Tramadol inj. INJ 50 mg/ml
348 Trazodone Hcl 50 mg. tab 50 mg.
349 Triferdine tab
350 Trifluoperazine tab 5 mg
351 Trihexyphenidyl TAB 2 mg.
352 Uneson enema sol 133 ml.
353 Vancomycin inj 500 mg
354 Vasaline oin
355 Verapamil tab 40 mg
356 Verorab inj
357 Vitamin  C tab 100 mg
358 Vitamin B co inj 1 ml
359 Vitamin B co tab
360 Vitamin B1 tab 100 mg
361 Vitamin B12 tab 100 mcg.
362 Vitamin B6 tab 100 mg
363 Vitamin K1 inj 10 mg in 1 ml
364 Vitamin K1 inj 1 mg in 0.5 ml
365 Warfarin 1 mg tab
366 Warfarin 2 mg tab
367 Warfarin 3 mg tab
368 Warfarin 5 mg tab
369 Whit field oint. Oit 15g.
370 Zinc oxide7.5% cr. cr. 7.5%
371 Zinc sulfate TAB 110 MG
372 แก้ไอมะขามป้อม 60 มล.
373 ขมิ้นชัน cap
374 ขิงแคปซูล แคปซูล
375 จันทลีลา แคปซูล
376 เถาวัลย์เปรียง แคปซูล cap 400 mg
377 ทิงเจอร์ทองพันชั่ง แคปซูล
378 เบญจกูล แคปซูล
379 ใบมะขามแขก cap 450 mg.
380 พญายอ กลีเซอรีน sol
381 เพชรสังฆาต cap
382 ฟ้าทะลายโจร cap 350 mg
383 มะระขี้นก แคปซูล
384 ยาเขียวหอม แคปซูล
385 ยาแคปซูลผสมมะรุม แคปซูล
386 ยาแคปซูลว่านชักมดลูก แคปซูล
387 ยาตรีผลา แคปซูล
388 ยาธรณีสันธะฆาต แคปซูล cap 500mg.
389 ยาธาตุบรรจบ แคปซูล
390 ยาบอระเพ็ด แคปซูล
391 ยาบำรุงโลหิต แคปซูล cap 500 mg
392 ยาประสะไพล แคปซูล cap 500mg.
393 ยาปราบชมพูทวีป แคปซูล
394 ยาปลูกไฟธาตุ แคปซูล
395 ยาหม่องไพร
396 ยาหอมนวโกฐ tab. 200mg.
397 ยาอบสมุนไพร
398 ยาอภัยสาลี แคปซูล
399 ยาอมมะแว้ง TAB
400 รางจืด แคปซูล
401 ลูกประคบสมุนไพร
402 สหัสธารา แคปซูล
403 สารสกัดพญายอ 4 gm. ครีม ครีม
404 สารสกัดพญายอ ครีม 5 gm cre
405 หญ้าดอกขาว ซอง
406 หอมเทพจิตร ผง