รพ.งาว

บัญชียารพ.งาว ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 2 พ.ย. 2561

วิธีค้นชื่อยาอย่างเร็ว Computer : กดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม F  , Android Phone : กดปุ่มสามจุดที่มุมขวาบน  เลือก “ค้นหาในเว็บ” จากนั้นพิมพ์ชื่อยา

1 Acyclovir 200 mg. tab
2 Acetylcysteine 300mg/3ml inj
3 Acyclovir 5 g. 5% cre
4 Adenosine 6mg/2ml inj
5 Adrenaline 1mg/1ml inj
6 Alben susp. 200mg/5ml sus
7 Albendazole 200 mg tab
8 Alcohol 70% 450 ml. sol
9 Alfuzosin(refer) 10 mg. tab
10 Allopurinol 100 mg tab
11 Alprazolam 0.5 mg tab
12 Amiodarone HCl 150mg/3ml. inj
13 Amitriptyline 25 mg tab
14 Amitriptyline 10 mg tab
15 Amlodipine 10 mg. tab
16 Ammon.  Carb 60 ml. syr
17 Ammonia aromatic 450 ml. spi
18 Amoxy+Clavuanate 625 mg. tab
19 Amoxycillin 125 mg/5 ml syr
20 Amoxycillin 500 mg cap
21 Amphotericin B 50 mg inj
22 Ampicillin 1 g.  1 gm inj
23 Antacid gel 240 ml. sus
24 Aspirin 300 mg. gr. 5 tab
25 Aspirin-81 81 mg. tab
26 Atenolol 50 mg tab
27 Atorvastatin(refer) 40 mg. tab
28 Atropine SO4 0.6mg/1ml. inj
29 AZT 100 mg. cap
30 Baclofen (refer) 10 mg. tab
31 Benzathine Pen G  1.2 mu inj
32 Benzhexol 2 mg tab
33 Benzyl benzoate 25% in 60 ml. lot
34 BERODUAL สูตร 0.02mg+0.05mg/d inh
35 Betahistine 12 mg tab
36 Betamethasone 0.1% in 5 gm cre
37 Bromocriptine 2.5 mg. tab
38 Budesonide 200mcg/dose inh
39 Ca Polystyrene – 5 5 g pwd
40 Cafergot สูตร 1+100mg tab
41 Calamine 60 ml. lot
42 Calcium carbonate 600 mg tab
43 Calcium Folinate (refer) 15 mg tab
44 Calcium gluconate 10% 1g/10ml inj
45 Captopril 25 mg tab
46 Carbamazepine 200mg. tab
47 Carminative 180 ml. mix
48 Carvedilol (refer) 12.5 mg. tab
49 Cefazolin 1gm inj
50 Ceftriaxone 1 gm inj
51 Cephalexin 500 mg. cap
52 Charcoal, activated 5gm/pack pwd
53 Chloramphenicol ear dr.1%in10ml sol
54 Chloramphenicol eye dr 0.5% sol
55 Chlorhexidine OB 1% 100 g. cre
56 Chlorhexidine scrub 4%in5l. sol
57 Chlorpromazine 25 mg. 25 mg. tab
58 Clindamycin 150 mg. cap
59 Clobetasol 0.05% cre
60 Clonazepam 0.5 mg. 0.5 mg tab
61 Clonazepam 2 mg. 2 mg. tab
62 Clotrimazole (15 g) 0.1% cre
63 Clotrimazole vag.  100 mg spp
64 Cloxacillin 1 gm inj
65 Clozapine 100 mg. 100 mg. tab
66 Clozapine 25 mg. 25 mg. tab
67 Colchicine 0.6 mg tab
68 Conj. Estrogen 0.625 mg tab
69 Contraceptive 150mg/3ml inj
70 Cotrimoxazole 400+80mg tab
71 Cotrimoxazole susp. 200+40mg/5ml sus
72 CPM  inj. 10mg/1ml. inj
73 CPM syr. 2 mg/5 ml syr
74 CPM. Tab 4 mg tab
75 Cyproheptadine 4 mg tab
76 D-10-W 1000 ml. inj
77 D-5-S 1000 ml. inj
78 D-5-S/2 1000 ml. inj
79 D-5-S/3  500 ml. 500 ml. inj
80 D-5-S/3 1000 ml. 1000 ml. inj
81 D-5-S/5 500 ml. inj
82 D-5-W 500 ml. inj
83 D-5-W  100 ml. inj
84 D-5-W  1000 ml. inj
85 Dapsone 100 mg tab
86 DEANXIT(refer) 0.5 +10 mg tab
87 DEC 300 mg tab
88 Depakin 200 mg. tab
89 Depakin chrono 500 mg tab
90 Desferal(Refer) 500 mg. inj
91 Dexamethasone 4 mg/1ml. inj
92 Dex-Oph สูตร eye dr.4 ml sol
93 Dextromethorphan 15 mg tab
94 Diazepam 2 mg tab
95 Diazepam 5 mg tab
96 Diazepam 10mg/2ml. inj
97 Diclofenac 25 mg tab
98 Diclofenac 75 mg/3ml. inj
99 Dicloxa. 250 mg. 250 mg. cap
100 Dicloxa. Syr. 62.5mg/5ml syr
101 Digoxin 0.25 mg tab
102 Digoxin inj. 0.5 mg/ 2 ml inj
103 Dimenhydrinate 50 mg tab
104 Dimenhydrinate 50mg/1ml. inj
105 Dipo. Clorazepate 5 mg. cap
106 Domperidone 10 mg tab
107 Domperidone susp.  30 ml. sus
108 Dopamine HCl 250mg/10ml inj
109 Doxazosin 4 mg. tab
110 Doxycycline HCl 100 mg cap
111 Efavirenz 600 mg. tab
112 Enalapril 5 mg tab
113 Enalapril 20 mg tab
114 Enema  133 ml * sol
115 Enoxaparin (refer) 40 mg inj
116 Enoxaparin (refer) 60 mg inj
117 ERIG 1000u/ 5ml. inj
118 Erythromycin 125mg/5ml. syr
119 Ethyl alcohol 95%  450 ml. sol
120 Fenofibrate (micronised) 200 mg. cap
121 Ferrous Fu. Drop 15mg/0.6ml sus
122 Ferrous fumarate 200mg tab
123 Finasteride (refer) 5 mg. tab
124 Fluanxol  Depot 40mg/2ml inj
125 Fluconazole 200 mg cap
126 Fluoxetine HCl 20 mg tab
127 Fluphenazine dec. 25mg/1ml. inj
128 FMP สูตร 0.5+0.05 mg tab
129 Folic acid 5 mg tab
130 Furosemide  500 mg tab
131 Furosemide 40 mg tab
132 Furosemide 20 mg in 2 ml inj
133 Furosemide High dose 250 mg/25ml. inj
134 Gaba-100 (refer) 100 mg. cap
135 Gabapentin (refer) 300 mg. cap
136 Gemfibrozil 300 mg cap
137 Gentamicin SO4 80mg/2ml inj
138 Glimepiride (refer) 4 mg tab
139 Glipizide 5 mg. tab
140 Glucose 50 % 50 % inj
141 Glycerin 450 g sol
142 GPO VIR S30 * tab
143 Guaiacolate 100mg tab
144 Guaifenesin 100mg/5ml syr
145 Haemaccel 500 ml. inj
146 Haloperidol 0.5 mg tab
147 Haloperidol 2 mg tab
148 Haloperidol 5 mg tab
149 Haloperidol 5 mg/1 ml inj
150 Haloperidol dec. 50 mg/1ml. inj
151 Haloperidol drop 2mg/ml syr
152 HCQS(refer) 200 mg. tab
153 HCTZ (25) 25  mg tab
154 Hep.B  Vacc. 20mcg/1ml inj
155 Hista-Oph สูตร 5  ml sol
156 Hydralazine 10 mg. 10 mg tab
157 Hydralazine 25 mg. 25 mg tab
158 Hydralazine inj. 20mg inj
159 Hydrogen peroxide 450ml. sol
160 Hydroxyzine HCl 10 mg tab
161 Hyoscine 10 mg. 10 mg. tab
162 Hyoscine inj. 20mg/1ml inj
163 Hyoscine syr  30 ml syr
164 Ibuprofen 200 mg tab
165 Ibuprofen 60 ml 100mg/5ml syr
166 Ibuprofen-400 400 mg tab
167 Imipramine HCl 25 mg tab
168 Implanon NXT 68 mg. inj
169 Inhalex- forte สูตร 4ml. sol
170 Iodine+folic+Iron * tab
171 ISDN 10 mg. 10 mg tab
172 ISDN SL 5 mg.  5mg tab
173 Itraconazole 100 mg cap
174 KCl 20mEq/10ml inj
175 KCl 240 ml. 20mEq/15ml elx
176 Keppra (refer) 500 mg tab
177 Ketamine HCl 500mg/10ml inj
178 Lactulose * syr
179 Lamivudine 100 mg. tab
180 Lamivudine 150 mg. tab
181 Lamotrigene(refer) 50 mg tab
182 Lidocaine 1%  50 ml inj
183 Lidocaine 2% 50 ml inj
184 Lidocaine 2%+Adr. 50ml inj
185 Lidocaine viscous 2% 100 ml. jel
186 Lithium carbonate 300 mg cap
187 Loratadine 10 mg tab
188 Lorazepam 0.5 mg tab
189 Lorazepam 2 mg tab
190 Losartan 50 mg. tab
191 LPV/RTV 200+50 mg. tab
192 LRI 1000 ml. 1000 ml. inj
193 Madopar disp.(refer) 100+25mg tab
194 Madopar-250 สูตร * tab
195 Magnesium SO4 10%  10ml inj
196 Magnesium SO4 50%  2ml inj
197 Mefenamic acid 250 mg cap
198 Metformin 500 mg tab
199 Methadone 450 ml. 10mg/ml sol
200 Methimazole 5 mg tab
201 Methotrexate(refer) 2.5 mg tab
202 Methyldopa 250 mg tab
203 Methylergometrine 0.2mg/ml inj
204 Methylsalicylate * cre
205 Metoclopramide 10 mg tab
206 Metoclopramide 10mg / 2ml. inj
207 METOproLOL 100 mg. tab
208 Metronidazole 200 mg tab
209 Metronidazole  100ml inj
210 Mixtard HM 10 ml.  30:70 inj
211 Mixtard HM 3 ml.  300iu/3ml inj
212 Moduretic สูตร 5+50 mg. tab
213 MOM 60 ml sus
214 Morphine Retard 10 mg. tab
215 Morphine SO4 10mg/1ml. inj
216 MTV  tab. * tab
217 MTV syr. 60 ml. syr
218 Naloxone 0.4 mg/ml inj
219 Naproxen 250 mg tab
220 Nasotapp (เม็ด) * tab
221 Nasotapp(น้ำ) * syr
222 Nicotinic 50 mg tab
223 Nifedipine 5 mg cap
224 Norepinephrine 4mg/4ml inj
225 Norethisterone 5 mg tab
226 Norfloxacin 200 mg tab
227 Nortrip 10 10 mg. tab
228 Nortriptyline HCl 25 mg tab
229 NPH 10 ml.  1000 iu/10ml inj
230 NPH 3 ml. 300iu/3ml inj
231 NSS 100 ml. 0.9% inj
232 NSS for Irrigate 0.9% sol
233 NSS. 1000 ml. 0.9% inj
234 NVP 200 mg. tab
235 Nystatin oral 12 ml. sus
236 Octreotide 0.1mg/ml inj
237 Ofloxacin 200 mg tab
238 Olive oil * sol
239 Omeprazole 20 mg cap
240 Omeprazole (inj.) 40 mg inj
241 Opsil  Tear  0.3 % sol
242 ORS (adult) 6.975 gm. pwd
243 ORS (เด็ก) 4.253 g. pwd
244 Oseltamivir 45 mg. cap
245 Oseltamivir 75 mg. cap
246 Oseltamivir 30 mg. cap
247 Oxytocin 10iu/1ml inj
248 Paracetamol 325 325 mg tab
249 Paracetamol 500 500 mg tab
250 Paracetamol drop 100mg/ml syr
251 Paracetamol syr. 120mg/5ml syr
252 Perphenazine 4 mg tab
253 Pethidine HCl 50mg/1ml. inj
254 PGS 5 MU * inj
255 Phenobarbital 30 mg. (gr.1/2) tab
256 Phenobarbital 60 mg.  (gr.1) tab
257 Phenytoin  100 mg. 100 mg. cap
258 Phenytoin 50 mg. 50 mg. tab
259 Phenytoin inj. 250mg/5ml inj
260 Pioglitazone (refer) 15 mg tab
261 Podophyllin 25% 15 ml. sol
262 Poly-Oph สูตร 5 ml. sol
263 Potassium Citrate 1000 ml Elx
264 Povidone iodine 450 ml. sol
265 Pralidoxime Cl  1 gm. inj
266 Praziquantel 600 mg tab
267 Prazosin 2 mg tab
268 Prednisolone tab. 5 mg tab
269 primaquine 15 mg tab
270 PROCTOSEDYL * spp
271 Propranolol 10 mg tab
272 Propranolol 40 mg tab
273 PTU 50 mg. 50 mg tab
274 Pyridostigmine(refer) 60 mg tab
275 R – den สูตร 0.03+0.15mg tab
276 Ranitidine 150 mg tab
277 Ranitidine 50 mg/ 2 ml inj
278 RI 3 ml. 100IU/ml inj
279 Risperidone 2 mg. tab
280 Roxithromycin 150 mg tab
281 Salbutamol 2 mg tab
282 Salbutamol 2 mg/5 ml syr
283 Salbutamol MDI * inh
284 Salbutamol NB * sol
285 Seroflo 125 mg. inh
286 Sertraline 50 mg. tab
287 Serum งูกะปะ * inj
288 Serum งูเขียวหางไหม้ 10 ml inj
289 Serum งูเห่า 10 ml inj
290 Serumงูจงอาง * inj
291 Serumงูสามเหลี่ยม * inj
292 Silver  sulfa (25g.) 25 g. cre
293 Silver sulfa(450g.) 450 g. cre
294 Simethicone 80 mg. 80 mg tab
295 Simethicone drop 40 mg/0.6 ml sus
296 Simvastatin 20 mg. tab
297 Sinemet 100/25 * tab
298 Sodium bicarb. 300 mg tab
299 Sodium bicarb. 7.5% 50ml. inj
300 Sodium Valproate 200mg/ml syr
301 Spironolactone 100 mg. 100 mg. tab
302 Spironolactone 25 mg. 25 mg tab
303 Stavudine 30 mg cap
304 StreptoKINASE 1.5 MU inj
305 Sulfadiazine 500 mg tab
306 Sulfasalazine (refer) 500 mg tab
307 Sulprostone 500 mcg inj
308 Tar shampoo 120 ml. lot
309 TDF 300 mg. tab
310 Terbutaline 0.5mg/ 1ml. inj
311 Terramycin สูตร 3.5 gm. oin
312 Tetanus toxoid 0.5 ml inj
313 Tetracaine eye dr.0.5%15ml sol
314 Theophylline SR 200 mg tab
315 Thyroxine 0.1 mg tab
316 Tolperisone 50 mg tab
317 Tramadol cap. 50 mg cap
318 Tramadol inj. 50 mg/ml inj
319 Tranexamic  Cap 250 mg cap
320 Tranexamic  inj 250mg/5ml inj
321 Trazodone 50 mg. tab
322 Triam. 0.02% 0.02% cre
323 Triam. 0.02% lotion * lot
324 Triam. 0.1% 0.1% cre
325 Triam. Inj. 10 mg/1ml. inj
326 Triam. Oral  1 g. 0.1% pas
327 Trifluoperazine 5 mg tab
328 Tussis 60 ml. mix
329 TWC สูตร * tab
330 Venlafaxine (refer) 75 mg cap
331 Verapamil 40 mg tab
332 Verorabies Vac. * inj
333 Vit.  B co  inj. 1 ml inj
334 Vit. B co * tab
335 Vit. B6 100 mg. tab
336 Vit. D2 20000 IU cap
337 Vit.B1 100 mg. tab
338 Vit.K1  1 mg. 1mg/ 0.5ml inj
339 Vit.K1  10 mg. 10mg/1ml inj
340 Vitamin  C 100 mg tab
341 Wafarin 1 mg (refer) 1 mg tab
342 Wafarin 2 mg (refer) 2 mg tab
343 Wafarin 3mg (refer) 3 mg tab
344 Wafarin 5 mg (refer) 5 mg tab
345 Water for Irrigate 1000 ml sol
346 WFI 100 ml. 100 ml inj
347 Whitfield * oin
348 Zinc paste * pas
349 ขมิ้นชัน * cap
350 มะแว้ง * tab
351 ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 60 ml mix
352 ยาขิง 500 mg. cap
353 ยาจันทน์ลีลา 500 mg. cap
354 ยาเจลพริก 30 g gel
355 ยาธรณีสัณฑะฆาต 500 mg. cap
356 ยาธาตุบรรจบ 500 mg. cap
357 ยาเบญจกูล 500 mg. cap
358 ยาประคบสมุนไพร *
359 ยาประสะไพล 500 mg. tab
360 ยาผสมเถาวัลย์เปรียง 400 mg. cap
361 ยาผสมเพชรสังฆาต 280 mg. cap
362 ยาฟ้าทะลายโจร * cap
363 ยามะขามแขก * cap
364 ยามะระขี้นก 500 mg. cap
365 ยาสหัศธารา 500 mg. cap
366 ยาหอมนวโกฐ 200 mg. tab