ข้อมูลบริการประชาชน

แบบฟอร์มข้อมูลสำหรับการขออนุญาตรายใหม่

 1. อาหาร
 2. ขายยาแผนปัจจุบัน
 3. คลินิก
 4. เครื่องสำอาง
 5. นวดเพื่อสุขภาพ

ลิงค์ไปหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง

 1. อาหาร (สำนักอาหาร)
 2. ยา (สำนักยา)
 3. วัตถุเสพติด (กองควบคุมวัตถุเสพติด)
 4. เครื่องสำอาง (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
 5. วัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
 6. เครื่องมือแพทย์ (กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ )
 7. สถานพยาบาลเอกชน (กรมสนันสนุนบริการสุขภาพ)
 8. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)

ข้อมูลสถานประกอบการในจังหวัดลำปาง