กรอบยารพช./รพ.สต.

กรอบรายการยาที่มีได้สูงสุดของโรงพยาบาลชุมชน(รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดปรับปรุงเมื่อเดือน เม.ย. 2561

ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ข้างล่างนี้

กรอบบัญชียารพช.และรพ.สต. จ.ลำปาง พ.ศ. 2561